Joke de Boer


Mevr. De Boer is sinds 1992 werkzaam in het basisonderwijs. In 1998 is zij afgestudeerd als orthopedagoge met als specialisatie school- en leermoeilijkheden. Van 1998 tot en met 2004 is zij naast haar baan in het basisonderwijs als orthopedagoge verbonden geweest aan verschillende particuliere praktijken.Vanaf 2005 heeft zij haar eigen particuliere praktijk voor diagnostiek en behandeling van leerproblemen. Sinds 1999 werkt zij op een school voor speciaal basis onderwijs. ZIj is daar onder andere medeverantwoordelijk voor de coördinatie van het aan de school verbonden behandelcentrum van (ernstig) dyslectische kinderen. Naast coördinerende taken maakt ook de diagnostiek en behandeling van dyslectische leerlingen deel uit van haar takenpakket. Daarnaast heeft zij niet alleen een adviserende rol in de begeleiding van eerder behandelde individuele leerlingen, maar adviseert zij ook waar het het verbeteren van de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs zelf betreft.
In 2000 is haar boek Dyslexie: definiëring, diagnostiek, behandeling, predictie en preventie verschenen. Sinds februari 2005 is zij opgenomen in het beroepsbekwaamheidsregister als NVO Orthopedagoog Generalist. Sinds september 2006 staat zij vermeld in het NVO Deskundigenbestand Dyslexie.
Op verzoek houdt zij presentaties over orthopedagogische en orthodidactische onderwerpen.
Joke de Boer