Marjan Hoogland


Marjan Hoogland was vanaf de oprichting in 1997 tot 2016 actief als directeur van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT). Ze is haar loopbaan gestart als leerkracht in het VO, daarna heeft zij gewerkt als ambulant hulpverlener en vervolgens vanaf de oprichting als coördinator van het Gezinsproject Jonge Kinderen bij het SaC te Amsterdam. Daarna ontwikkelde ze VHT voor NW-Nederland vanuit SaC en SPIN. Momenteel is zij actief voor AIT als senior ontwikkelaar.

Publicaties

Marjan Hoogland