Hester Radstake


Hester Radstake was van 1999 tot 2002 werkzaam als pedagoog bij Stichting Makoom te Zwolle, die opvang en begeleiding bood aan alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Vervolgens deed zij een promotie- onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar spanningen in etnisch-gemengde klassen in het voortgezet onderwijs, waarbij zowel de ervaringen van leraren als van leerlingen in kaart werden gebracht. Bijzondere aandacht ging uit naar de professionaliteit van de leraar.
Hester Radstake is momenteel als senior beleidsmedewerker werkzaam bij het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hester Radstake