Désirée Simons - de RooPublicaties

Regie versterkend leiderschap (2018)

Een integrale aanpak naar een collectieve ambitie en een lerende cultuur