Stil van binnen

Yvon Hendriks   Marian Stufkens  

ISBN 9789088503207 | 64 Pagina's | Hardcover | Verschenen 2012 | 1ste druk

Omschrijving

Verdriet
Ik huil
Wie troost mij
Ik wil graag hulp
Boos
Meisje 9 jaar

Het schoolmaatschappelijk werk helpt kinderen gevoelens die hen blokkeren te uiten. Dat kan hulp bij het maken van een herinneringsboek zijn, praten met kinderen die pesten en gepest worden, kinderen die vermalen dreigen te worden in een vechtscheiding een veilig gevoel geven en kinderen de gelegenheid bieden een gedicht te maken waarin ze hun gevoelens van zich af kunnen schrijven.

Een keuze uit de gedichten is opgenomen in deze bundel samen met tekeningen die kinderen maakten. Het geeft een ontroerend en soms aangrijpend beeld van wat jonge kinderen soms moeten doormaken. In het boek is ruimte voor de lezer om eigen gedichten op te schrijven.

De selectie is gemaakt door Marian Stufkens en Yvon Hendriks van Portes Maatschappelijk werk. Het is een document geworden dat iedereen die met kinderen werkt zal aanspreken.

Faalangst
Niet nodig
Niet angstig zijn
Stress is niet goed
Faalangst
Jongen 11 jaar

Een scheiding is niet fijn
Ik heb liever dat ze altijd aardig zijn
Nu ga ik steeds heen en weer
En bij wie ik wegga zeg ik: ‘tot de volgende keer’
Meisje 8 jaar

Bekijk hier een digitaal inkijkexemplaar