BBMP 6 - Huisvestingsvraagstukken

BBMP

ISBN | Pagina's | Paperback | Verschenen 2016 | #6 november 2016

Omschrijving

Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen, moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Ed Hoekstra, Bureau Akta, en Marco van Zandwijk, Ruimte-OK.

Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum
De gemeente als spelverdeler door Wilma Schepers

De race is nog niet gelopen..
Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang door Wilma Schepers

Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer
Integraal kindcentrum De Kubus in Druten, Wilma Schepers

Vanuit een visie tot een gebouw
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een gelijk speelveld
Brancheorganisatie Kinderopvang

Ruimte-Ok: Een investeringsfonds voor kindcentra
Een kindcentrum financieren, dat is nog niet zo eenvoudig, Martin van Osch

De merkwaarde van huisvesting
Een andere blik op huisvesting van kinderopvang: Branding door Walter Hardenberg

EN VERDER...

De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing…
De directeur > Corona Koek: De schouders onder onze verzorgingsstaat!
Boeken > Maria Jongsma: Inspiratie voor samen werken en samen bouwen
bdKO > Lida Schepers: Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap
Forum > Marianne van Duuren: Het kindbeeld als kompas
Wetenschap > Martine Broekhuizen: Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen
Pact Column > Emile Eshuis: Kindcentrum de Aventurijn in Middelburg
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service