Gratis verzending vanaf €20

Somatische CGT bij kinderen en jongeren

van onverklaarde naar verklaarde lichamelijke klachten

Ingeborg Visser   Meta Oldenziel-Sondaar  

ISBN 9789088509940 | 176 pagina's | Paperback | 1ste druk | verschijnt winter 2023/24

Omschrijving

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor bij kinderen en jongeren. Lang niet altijd is er (voldoende) oog voor deze klachten. Behandelaars voelen zich vaak onvoldoende kundig op het gebied van SOLK. Dit boek geeft handvatten aan de behandelaar over bejegening, diagnostiek en behandeling van SOLK bij kinderen en jongeren en hun ouders.

In dit boek wordt de behandelaar meegenomen in het cognitief gedragstherapeutisch proces met specifieke aandacht voor het somatische aspect. Met de kennis van de somatische cognitieve gedragstherapie (S-CGT) zal de behandelaar eerder SOLK herkennen en weten hoe de diagnostiek en behandeling vorm gegeven kan worden in samenspraak met kind en ouders. Hierbij is ingebed dat elk kind en gezin anders is en dat bij elk kind andere biologische, psychologische en sociale factoren mee kunnen spelen in het ontwikkelen en blijven bestaan van een lichamelijke klacht.  S-CGT leidt tot een geïndividualiseerde verklaring en behandeling voor het kind en gezin.

Het boek is geschreven voor psychologen, orthopedagogen en psychiaters die werkzaam zijn in de ggz of in een ziekenhuis en die te maken krijgen met kinderen met matige tot ernstige SOLK. Het strekt tot aanbeveling dat de behandelaar kennis heeft over cognitieve gedragstherapie.  

De auteurs zijn beiden klinisch psycholoog en supervisor cognitieve gedragstherapie VGCt. Ze hebben jarenlange ervaring in diagnostiek en behandeling van SOLK bij kinderen en jongeren zowel in het ziekenhuis als in de specialistische ggz.