Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten

Handboek voor kinderopvang en onderwijs

Anke van Keulen  

ISBN 9789066657625 | 208 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2006

Omschrijving

Het partnerschap tussen ouders en beroepskrachten wordt tegenwoordig gezien als een belangrijk kwaliteitsaspect van de kinderopvang en het onderwijs. Pedagogisch partnerschap is echter niet vanzelfsprekend: de communicatie tussen ouders en beroepskrachten is maar al te vaak eenrichtingsverkeer. Een meer gelijkwaardige samenwerking vraagt van zowel professionals als ouders een nieuwe werkwijze en een nieuwe houding. Bovendien hebben de ouders diverse sociale en etnische achtergronden, verschillende opvoedingsstijlen, verschillende belangen en posities, die alle het communicatieproces kunnen beïnvloeden.
De publicatie Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten biedt bouwstenen voor visieontwikkeling, suggesties voor beleid en handvatten voor de praktijk. Het handboek is bedoeld voor managers, trainers, adviseurs en docenten in kinderopvang en basisonderwijs. Een twintigtal auteurs, uit wetenschap, management en praktijk, uit binnen- en buitenland leverden een bijdrage.
De rode draad van dit boek is de visie op partnerschap en de visie op omgaan met diversiteit. Het benadrukt vooral het partnerschap tussen ouders en beroepskrachten op pedagogisch gebied, waarbij het kind centraal staat. Gelijkwaardigheid, respect, het onderkennen van machtsrelaties en leren van botsingen zijn hierbij sleutelbegrippen.

Wandelaar er is geen weg,
we maken hem gaandeweg.


Werken aan pedagogisch partnerschap is nieuw, het is een verkenning. Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten is een weg die al gaande wordt gemaakt. De auteurs willen met deze uitgave bagage meegeven aan eenieder die deze weg wil bewandelen.

Anke van Keulen is sociaal pedagoog en partner in Bureau MUTANT. Zij is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit in kindercentra en het omgaan met diversiteit. Zij publiceerde zowel nationaal als internationaal verschillende boeken. Zij is coördinator van het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training).