Juridisch geweten

25 jaar Raad van Advies van Aruba

Hellen A. van der Wal  

ISBN 9789088501708 | 208 Pagina's | Paperback | 2011

Omschrijving

In 2011 bestaat de Raad van Advies van Aruba 25 jaar. Vergeleken met de respectabele leeftijd van zijn Nederlandse evenknie – de Raad van State – is dat weliswaar erg jong, toch is sinds de wijziging van het Statuut sinds 10-10-2010 de Arubaanse Raad inmiddels het oudste Hoge Adviescollege van Staat en ervaringsdeskundige in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
In de aanloop naar het vijfentwintigjarig bestaan is het idee opgevat een gedenkbundel samen te stellen. Jubilea zijn immers een goede gelegenheid om stil te staan bij het verleden, het heden en de toekomst. Het idee was uitdrukkelijk niet om de inhoud te beperken tot bespiegelingen van de zijde van de Raad en zijn collega's binnen het Koninkrijk, maar om tevens vertegenwoordigers van de overige actoren binnen het wetgevingsproces en uit de wetenschap aan het woord te laten.
Dit initiatief heeft geleid tot een boeiende verzameling van bijdragen van diverse aard, over enerzijds de taak en functie van Hoge Colleges van Staat, hoe die is, hoe die zou behoren te zijn en hoe die kan worden uitgebouwd, en anderszijds de context van functioneren: nationaal, binnen het Koninkrijk en de Europese Unie.