Ouderbetrokkenheid 7.0

Creatieve samenwerking tussen ouders, school en buurt

Frederik Smit  

ISBN 9789088507267 | Paperback

Omschrijving

Goede contacten tussen ouders, school en buurt werken door in de kwaliteit van een school, de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen.

Vragen die in het boek worden beantwoord:
· Wat hebben ouders en scholen nodig om hun ambities waar te maken?
· Welke attitudeverandering is wenselijk?
· Waarom moeten leraren niet te bescheiden zijn om ouders te vragen zich in te zetten voor de school van hun kind?
· Hoe kunnen ouders en leerlingen een zinvolle bijdrage leveren aan het beleid van de school?
· Welke acties ondernemen?
· Hoe kunnen vormen van partnerschap een bijdrage leveren aan de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen?
· Hoe een geïntegreerde, planmatige, aanpak ontwikkelen?

Ouderbetrokkenheid 7.0 is een praktisch boek dat helpt bij het maken van keuzes om de samenwerking tussen ouders, school en buurt op een effectieve en creatieve manier te optimaliseren.