Levenskunst van ouderen

Liebje Hoekendijk  

ISBN 9789066656758 | 256 Pagina's | Paperback | 2e druk 2006

Omschrijving

Oud zijn is voor veel mensen feest. Vrijheid, tijd, kunnen doen wat je wilt, minder verplichtingen.

En dat terwijl de maatschappij van ouderen en de vergrijzing in het bijzonder, juist een probleem maakt. Ouderen worden vaak ten onrechte gezien als een ‘doelgroep’, mensen die hulp nodig hebben, niet als een groep die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving, ook al is dat niet op de (betaalde) arbeidsmarkt. Ouderen hebben ook een bijdrage te leveren aan de cultuur, aan de manier van denken over onze tijd.

Met een kritische blik en humor bespreekt Liebje Hoekendijk deze en andere onderwerpen, puttend uit de vele ervaringen van ouderen zelf. Aan de orde komen behalve ‘feest’, thema’s als herinneringen, zingeving en seks, maar ook vraagstukken als afhankelijkheid van hulp, depressie en overlijden. Hoe is bijvoorbeeld het wonen in een verpleeghuis dragelijk te maken?

Levenskunst van ouderen is onmisbaar voor iedereen die bezig is oud te worden, maar ook voor kinderen van oude mensen, verzorgers en vrijwilligers.

Liebje Hoekendijk werkte in sociaal cultureel werk. Zij initieerde en leidde de tv-serie ‘Werkwinkel’ die 3 jaar liep en overgenomen werd in Engeland, richtte Tieners Aktief en Technika 10 op, organiseerde landelijke Open Vrijwilligersdagen en gaf een landelijke vrijwilligerskrant uit, was algemeen secretaris van een Europese Platform voor Vrijwilligerswerk en publiceert sinds 1969 over spiritualiteit, moralisme en zelfhulp.

Website
Ingaande september is er een speciale website
Levenskunst van ouderen in de lucht.

Lezingen
Door het hele land worden door de auteur lezingen gegeven. U kunt hiervoor bellen met Liebje Hoekendijk, 035-6910173. Of de agenda bekijken: Agenda

Recensies en aanbevelingen