BBMP 5 - Ouderbetrokkenheid

BBMP

| 48 Pagina's | Paperback | 5/2016

Omschrijving

Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen en de inrichting van het eerste kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend! Hoe die betrokkenheid vorm krijgt, verandert met de tijd. Nu kinderopvang en onderwijs steeds meer samenwerken, wordt het tijd om de vraag te stellen: wat doen we met de ouders?