Pedagogiek in Praktijk nr. 97

Themanummer Echtscheiding

| Paperback | 2017 | #97, 2017

Omschrijving

Redactioneel

Interview - Liesbeth Groenhuijsen
‘Er zit zoveel pijn omdat de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is’ Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. In 2008 verscheen haar eerste boek over echtscheiding En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook schreef ze een voorleesboek voor kinderen van gescheiden ouders en onlangs leverde ze een bijdrage aan een boek over de bijzondere curator. Bas Levering sprak haar over de moeilijk te overschatten ellende van de vechtscheiding en over de vraag of we er met het ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan.
Bas Levering

Echtscheiding - Uit de praktijk van een bijzondere curator
In complexe scheidingssituaties kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger voor de kinderen. Orthopedagoog Lijnie Reijers geeft een inkijkje in de praktijk van de bijzondere curator.
Lijnie Reijers

Echtscheiding - Scheiding in beeld
De methode ‘Verlies in Beeld’ kan kinderen van gescheiden ouders helpen om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen.
Riet Fiddelaers-Jaspers

Echtscheiding - Complexe scheidingen
Bij complexe scheidingen is het belangrijk meer aandacht te hebben voor de pijn en ontwrichting, in plaats van direct naar oplossingen te zoeken.
Dorien Graas en Anja Bunthof

Pedagogiek - Nieuw licht op opvoeden
Wilna Meijer bespreekt Daan Roovers’ Mensen maken en laat zien hoe ze een nog preciezer antwoord op haar opvoedingsvragen had kunnen formuleren.
Wilna Meijer