Psychiatrische rehabilitatie

Jaarboek 2010-2011

Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk

Onder redactie van Sonja van Rooijen & Jaap van Weeghel

ISBN 9789088501494 | 336 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2010

Omschrijving

Rehabilitatie als ggz-deelterrein heeft na dertig jaar theorie en praktijk een ‘eigen’ bijzondere leerstoel gekregen aan de Universiteit van Tilburg: Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. In 2008 riep GGZ Nederland rehabilitatie en herstel uit tot speerpunten in het zorgbeleid. Een periode van groei en innovatie is achter de rug, het rehabilitatieveld staat voor de opgave de resultaten te verankeren.
Een goede verankering is van groot belang, wil de ggz effectieve rehabiliterende en herstelondersteunende hulp bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Het tweejaarlijkse Jaarboek Psychiatrische rehabilitatie bundelt een ruime selectie van bijdragen van deskundige auteurs om inzicht te geven in recente en actuele trends in de praktijk van en het onderzoek naar rehabilitatie in Nederland – meestal in een internationaal kader gepresenteerd. U krijgt overzicht en synthese, maar er is ook ruimte voor (nieuwe) benaderingen en methodieken, specifieke interventies en doelgroepen op alle klassieke rehabilitatiegebieden: wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale relaties. Zo vindt u in deze editie bijdragen over shared decision making, lotgenotengroepen, familiebetrokkenheid, de rol van fysieke fitheid, maar ook verschillende (eerste) resultaten van het effectonderzoek dat de afgelopen jaren op gang is gekomen. Als specifieke groepen krijgen langverblijvers, cliënten met een allochtone achtergrond, cliënten met een eerste psychose en cliënten met ernstige depressie aandacht. Er zijn diverse bijdragen over randvoorwaarden zoals financiering en over implementatie, beide van groot belang voor verankering.

Het Kenniscentrum Phrenos wil met deze uitgave bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices op het gebied van rehabilitatie, maatschappelijke participatie en herstel van mensen met psychotische of andere ernstige psychische stoornissen.