Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen

Een overzicht van in Nederland gebruikte methoden
(Reeks Kenniscentrum Sociale Innovatie)

Jean Pierre Wilken  

ISBN 9789066658448 | 112 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2007

Omschrijving

Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen geeft een overzicht van de in Nederland gebruikte methodieken voor arbeidsreïntegratie van cliënten met een psychiatrische achtergrond. Deze methodieken staan in de geestelijke gezondheidszorg ook wel bekend onder de noemer arbeidsrehabilitatie.
De publicatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen meer algemene methodieken van Supported Employment (Begeleid Werken) aan de orde, waaronder Job Coaching, Individuele Trajectbegeleiding en Integrale Trajectbemiddeling. Deze methodieken zijn algemeen te noemen omdat ze breed worden toegepast voor verschillende cliëntgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het tweede deel komen meer specifieke methodieken van Supported Employment aan bod, waaronder Individual Placement and Support, de Individuele Rehabilitatie Benadering en Individuele Trajectbegeleiding op basis van de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Deze methodieken zijn meer specifiek te noemen omdat ze toegesneden zijn op het realiseren van (arbeid)rehabilitatiedoelen van cliënten met een psychiatrische problematiek.
Naast een beknopte beschrijving besteden Trudy Dankers en Jean Pierre Wilken aandacht aan de resultaten van onderzoek naar de werking en effectiviteit.
In het derde deel maken de auteurs een vergelijking tussen de diverse benaderingen en zetten zij mogelijke elementen van een ‘best practice’ op een rijtje.