De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht

Implicaties voor de toerekenbaarheid en behandeling

Leonie le Sage

ISBN 9789066656437 | 176 Pagina's | Paperback | 1e druk 2004

Omschrijving

Van jeugdige delinquenten wordt dikwijls gezegd dat hun geweten gebrekkig ontwikkeld is. Het zou hen ontbreken aan ‘normen en waarden’ en gevoelens van schuld en schaamte. Tegelijkertijd is de trend waarneembaar hen vaker verantwoordelijk te houden voor hun gedrag en zwaardere straffen op te leggen. De vraag is of dit een wenselijke ontwikkeling is. In dit boek wordt gepoogd tot een antwoord op deze vraag te komen door te onderzoeken wat een gebrekkige gewetensontwikkeling eigenlijk inhoudt en wanneer precies iemand verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Tevens wordt beschreven hoe in psychologische rapporten voor de rechtbank (Pro Justitia) en in behandelingscentra tegen het belang van de gewetensontwikkeling wordt aangekeken. Moeten deze jongeren gestraft worden of behandeld? En wat is voor hen een adequate behandeling?

Dit boek is allereerst bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een praktisch-filosofische bespreking van enkele centrale theorieën en opvattingen over jeugdcriminaliteit, morele ontwikkeling en verantwoordelijkheid.
Het is tevens belangwekkend voor diegene met een pedagogische, criminologische of juridische achtergrond die meer wil weten van de theoretische aspecten van het jeugdstrafrecht en de behandeling van jeugdige delinquenten.

Leonie le Sage studeerde praktische filosofie in Utrecht. Vanaf 2000 is zij werkzaam aan de faculteit Psychologie & Pedagogiek en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.