De kern van HRM

Prof dr Deanne N Den Hartog   Robert Verburg  

ISBN 9789066659025 | 192 Pagina's | Hardcover | 2e herz. druk 2007

Omschrijving

Human Resource Management (HRM) betreft het organiseren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. HRM speelt een belangrijke rol in het behalen van de bedrijfsresultaten van diverse organisatie en is sterk gerelateerd aan de strategie van het bedrijf. De uitvoerders van HRM zijn niet alleen personeelsmanagers maar vooral de lijnmanagers. Inzicht in de kern van HRM is voor leidinggevenden van groot belang om de juiste keuzes te maken ten aanzien van hun personeel en om te bepalen wanneer ondersteuning van een interne of externe HRM specialist wenselijk is.

In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema’s van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De oorsprong van HRM De veranderende relatie tussen werkgever en werknemer De rol van de HRM functie in organisaties De instroom van personeel Performance Management Het ontwikkelen en optimaal inzetten van personeel De relatie tussen HRM, kennismanagement en innovatie e-HRM Internationale ontwikkelingen

Met behulp van de Human Resource Management Inventory (HRMI) kunnen de lezers tevens zelf kernonderdelen van het personeelsbeleid van organisaties in kaart brengen.

Het doel van dit boek is om leidinggevenden, P&O-adviseurs en studenten (HBO/WO) inzicht te verschaffen in de kernthema’s van HRM en om de lezer in staat te stellen om een eigen visie op HRM te ontwikkelen die kan helpen bij het maken van de juiste keuze bij diverse HRM uitdagingen.