Een nieuw land Curacao

En alles wat daarbij komt kijken

Hardy A. Huisden   Brede Kristensen  

ISBN 9789088502873 | Paperback

Omschrijving

In 2009 werd het definitieve besluit genomen: op 10 oktober 2010 houdt het Land Nederlandse Antillen op te bestaan. De eilanden gaan als losse entiteiten verder, binnen het Koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden autonome landen. Grote bedrijvigheid is het resultaat. Een blauwdruk voor de nieuwe bestuurlijke organisatie ligt klaar op Curaçao. Er moeten nog businessplannen worden geschreven voor de negen geplande ministeries en die ministeries moeten op 10-10-10 operationeel zijn. Vlak voor de magische datum treedt een nieuwe regering aan. De nieuwe regering wil bijsturen. Het inrichtingsproces wordt er niet eenvoudiger op.

De acht auteurs van deze bundel hebben het ontwikkelings- en inrichtingsproces van nabij meegemaakt, als ooggetuigen en medewerkers. Ze vertellen over hun ervaringen, en beschrijven, analyseren en evalueren de procesgang, voor 10-10-10 en erna. Een nieuw land Curaçao helpt u een blik te werpen op dat wat voorafging aan de totstandkoming van het nieuwe land. Welke gedachten lagen ten grondslag aan de nieuwe staatkundige structuur en hoe mensen reageerden daarop? Welke modellen werden toegepast en wat kan worden geleerd van de aanloop naar een nieuwe overheid? Zonder politieke oordelen, enkel gericht op het doel: de opbouw van een goed en evenwichtig overheidsapparaat. Aan u om daar een oordeel over te vellen of dat gelukt is. De verhalen in dit boekje helpen om betere keuzes te maken voor de toekomst. Tezamen een uniek verslag van een uniek proces.

De acht auteurs zijn:
Gabriël P.L.(Gabi) Da Costa Gomez
Myron Eustatius
Hardy A. Huisden
Jeroen Jansen
Willemijn Jussen
Brede Kristensen
Alex Mollen
Chris Palm