Liefde voor letters en lezen

Handboek stimulering geletterdheid 0 tot 7 jaar

Hetty van den Berg   Irma Land   Iris Meijsing  

ISBN 9789088500008 | 320 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018 | Verschijnt eind 2018

Omschrijving

Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden en één miljoen digibeten. Zij functioneren niet goed in de maatschappij. Laaggeletterden hebben veel moeite met lezen, schrijven en vaak ook rekenen; voor digibeten wordt de kloof door de digitalisering alsmaar groter. Stimuleer je nu vanaf de baby- en peutertijd geletterdheid als 21e-eeuwse vaardigheid, dan geef je het kind alle kansen op het pad naar maatschappelijk functionele geletterdheid. Liefde voor letters en lezen biedt daar talloze doelgerichte activiteiten voor, ook binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Het boek en de bijbehorende website zijn een inspiratiebron voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar: pedagogisch medewerkers, onderbouwleerkrachten, taalcoördinatoren, VVE-coaches, pabo-studenten en (gast)ouders.