Liefde voor letters en lezen

Stimulering geletterdheid 0 tot 7 jaar

Irma Land   Iris Meijsing   Maria Hetty van den Berg  

ISBN 9789088500008 | Pagina's | Paperback | Verschenen 2017 | Verschijnt voorjaar 2018

Omschrijving

In onze maatschappij komen kinderen al heel jong in aanraking met allerlei vormen van schrift: handgeschreven, gedrukt en digitaal. Door vanaf de baby- en peutertijd op speelse wijze de interesse in de functies en inhoud van ‘schrift’ te stimuleren, wordt de basis gelegd voor een soepele ontwikkeling naar functionele geletterdheid. Dit boek biedt talloze ideeën en activiteiten die daarop gericht zijn. Daarnaast is er een website met actuele boekentips en praktijkvoorbeelden.
Liefde voor letters en lezen sluit goed aan bij elke methode aanvankelijk lezen en schrijven. Het is een echt praktijkboek, bedoeld als inspiratiebron voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar, zoals pedagogisch medewerkers, onderbouwleerkrachten, taalcoördinatoren, pabo-studenten en ouders.