Een toekomst voor talent!

Talentontwikkeling en de 4 O's: ouders, onderwijs, overheid, ondernemers

Wander van Es   Kees Verhaar  

ISBN 9789088504365 | 144 Pagina's | Paperback

Omschrijving

Een toekomst voor talent – dat wil zeggen: alle talenten, van alle kinderen! De centrale boodschap van dit boek is, dat het aan onderwijs, ouders, overheid en ondernemers is om gezamenlijk te werken aan die toekomst, waarin alle talenten optimaal worden ontplooid en benut. Dat is niet alleen een maatschappelijk belang, dat ieder deelbelang overstijgt, het is zelfs een morele opdracht: onze kinderen hebben er recht op, dat die 4 O’s hen prikkelen, uitdagingen en ondersteunen – want de toekomst van economie, arbeidsmarkt en samenleving is aan hún talent!

Deze bundel richt zich op iedereen die er belang aan hecht dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Velen voelen zich al geroepen om die morele opdracht uit te voeren en laten dat zien met voorbeelden uit tal van praktijken. Zij inspireren tot navolging, om samen op weg te gaan en vanuit ieders talent te werken voor de toekomst!

Wander van Es (senior adviseur bij Sardes) en Kees Verhaar (senior adviseur bij JSO en lector wonen, zorg en welzijn bij Pro Education) konden bij het samenstellen van ‘Een toekomst voor talent’een beroep doen op betrokken professionals die naast hun bijdrage aan de dagelijkse praktijk van talentontwikkeling daar ook over wilden schrijven.