Theorie en praktijk van leren en de leraar

Liber amicorum Theo Wubbels

Mieke Brekelmans   Perry den Brok   Tim Mainhard   Jan van Tartwijk  

ISBN 9789088505010 | 232 Pagina's | Hardcover

Omschrijving

Na het afronden van zijn studie natuurkunde begon Theo Wubbels in 1973 zijn loopbaan als leraar natuurkunde aan het Herman Jordan Lyceum te Zeist, waar hij in 1976 ook tot conrector werd benoemd. In 1978 maakte hij de overstap naar de Universiteit Utrecht. Hij was daar verbonden aan de vakgroep Natuurkundedidactiek, waar hij onder leiding van zijn latere promotor Herman Hooymayers werkte aan de verdere ontwikkeling van het natuurkundeonderwijs. Al snel richtte hij zijn aandacht ook op de interactie tussen leraar en leerling en de effecten daarvan op het sociaal klimaat in de klas.

In 1984 promoveerde Theo Wubbels samen met Hans Créton op het proefschrift ‘Ordeproblemen bij beginnende leraren’. Het onderzoek dat in dit proefschrift werd beschreven vormde de start van een onderzoekslijn die tot op dit moment doorloopt en die nationaal en internationaal een grote impact heeft gehad. Als onderzoeker heeft hij zich daarnaast beziggehouden met veel andere onderwerpen binnen het domein van onderwijs en leren, waarbij hij altijd veel aandacht heeft gehad voor de cruciale rol van de leraar in het onderwijs en voor de relevantie van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk. Hij heeft binnen en buiten de universiteit tal van bestuurlijke functies vervult en is gezichtsbepalend binnen het Utrechtse universitaire onderwijs en in het bijzonder binnen de Utrechtse universitaire lerarenopleidingen.

Dit vriendenboek voor Theo Wubbels is samengesteld ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Onderwijskunde en vice-decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Er zijn veertien bijdragen in opgenomen van vrienden en collega’s waarmee hij sinds 1978 heeft samengewerkt. De bijdragen hebben gemeenschappelijk dat ze gaan over de leraar, leren en het onderzoek daarnaar.

Inhoud


 • Vakdidactisch onderzoek in perspectief
  Kerst Boersma, Harrie Eijkelhof en Wilmad Kuiper
 • Docent-leerling interacties en het sociaal klimaat in de klas
  Jan van Tartwijk, Tim Mainhard, Mieke Brekelmans, Perry den Brok en Jack Levy
 • Percepties van interpersoonlijk studentgedrag tijdens feedbackdialogen
  Frans Prins, Marieke van der Schaaf en Tim Mainhard
 • On the contingency of changes in teacher-student interpersonal relationships: Perspectives from the Netherlands and Indonesia
  Ridwan Maulana, Marie-Christine Opdenakker and Roel Bosker
 • Een kwalitatief onderzoek naar didactische interacties
  Dubravka Knezic, Maaike Hajer en Ed Elbers
 • Onderzoek naar docentcognities
  Douwe Beijaard, Jan van Driel, Ietje Veldman, Nico Verloop en Jan Vermunt
 • Het aandachtsgebied ‘Leren van docenten in de beroepspraktijk’ leeft voort
  Annemarieke Hoekstra, Jacobiene Meirink en Rosanne Zwart
 • Myth, Theory and Research of Teachers as Agents of Change: The Importance of Noticing Relationships
  Nataša Pantic’
 • Dilemma’s van docenten bij het uitdagen van excellente studenten
  Karin Scager, Sanne Akkerman en Albert Pilot
 • A theory of co-teaching
  Werner Raub
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de lerarenopleider: Een evidentie?
  Antonia Aelterman
 • Wetenschappelijk praktijkonderzoek naar onderwijs: Zaak van docenten en onderzoekers
  Wilfried Admiraal, Jos Beishuizen, Geert ten Dam en Monique Volman
 • Van Onderwijskunde naar Theosofie
  Willem Koops, Bas Levering en Micha de Winter
 • De Onderwijswetenschappen leggen verkoop van Broodjes Aap aan banden
  Paul Kirschner, Jeroen van Merrienboer en Saskia Brand-Gruwel