NICEA

of: de dag dat het Christendom stierf

Hein Thijssen  

ISBN 9789066658592 | 36 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2007

Omschrijving

Hein Thijssen, de auteur van het essay Nicea. Of: de dag dat het Christendom stierf, werpt een verrassend nieuw licht op wat hij noemt ‘de doodsteek van het christendom’ en de ‘geboorte van een politiek georiënteerde kerk’ in het jaar 325. Hij gaat uitgebreid in op de achtergronden van deze gebeurtenis, die plaats vond tijdens het concilie van Nicea in 325.
Op goede gronden identificeert hij het christendom met de oeroude Christosgedachte, die sinds eeuwen heugenis leefde in de gnosisstromingen van het middenoosten, vanaf de tijd van het oude Egypte tot de Hellenistische tijd. Deze gnosis, waarvan ook de gnostische evangeliën opgegraven te Nag Hammadi een uitdrukking zijn, werd als ketters veroordeeld. Het moest plaats maken voor een credo dat nog steeds van kracht is en waarin van hogerhand aan onderdanen, op straffe van excommunicatie en verbanning, bevolen werd een geloof te belijden waarvan de historische feiten achteraf ook nog zeer twijfelachtig zijn bevonden.

Van Hein Thijssen zijn bij Uitgeverij SWP ook verschenen: Leeg en bevrijd (2004), De andere god. Terugkeer naar natuurlijke religie (2005), Atheïst, maar niet goddeloos (2006) en Laatste knipoog van een hoogbejaarde (2007).


Dit boek is digitaal te verkrijgen via epub.nl