Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht; pedagogisch geduid en gewogen

The best interests of the child in migration law: significance and implications in terms of child development and child rearing
TWEETALIGE UITGAVE

Margrite Kalverboer  

ISBN 9789088505294 | 72 Pagina's | Paperback

Omschrijving

Gevluchte kinderen krijgen in de media steeds meer aandacht, meestal vanwege het gevoerde beleid. Deze aandacht blijft achter in wetenschappelijk onderzoek. Margrite Kalverboer geeft een overzicht van beschikbare wetenschappelijke literatuur over de mentale gezondheid van naar hoge inkomenslanden gevluchte kinderen.
Ze illustreert haar verhaal aan de hand van een zaak van een meisje en haar moeder die door hun advocaat is aangemeld bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.
Margrite Kalverboer sluit af met een overzicht van het interdisciplinair orthopedagogisch, antropologisch, juridische wetenschappelijk onderzoek dat het Onderzoeks- en Expertisecentrum de komende jaren wil uitvoeren. Dat moet leiden tot praktijkgerichte theorievorming en kennis, die bijdraagt aan de ontwikkeling en vormgeving van een nationaal en Europees vreemdelingenbeleid waarin kinderen werkelijk gezien en gehoord worden en hun belangen eerste overweging zijn.

Rede verkort uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht’ vanwege de Stichting Nidos, Jeugdbescherming voor Vluchtelingen, op het domein van de Orthopedagogiek aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 17 september 2013.