Take Action

Behandelprogramma ACT
Acceptance and Commitment Therapy

Marte Roemer  

ISBN 9789088507618 | Paperback | 1ste druk, 2018

Omschrijving

Take Action is een behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Het behandelprogramma is ontwikkeld om mensen te begeleiden die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.). In de begeleiding gaat het er om bij het individu te achterhalen waar dit door komt.  De vaste patronen waar men door zijn levensloop in terecht is gekomen worden hierbij bewust gemaakt en ineffectieve gedragsstrategieën worden blootgelegd. Hierna worden effectieve gedragsstrategieën aangeleerd.

Het doel van Take Action is tot een diepliggende verandering te komen die blijvend is. Niet slechts symptomen bestrijden, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.

Het  is een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma om mee te werken. In 6 fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het behandelprogramma met toelichting voor de hulpverlener. Het tweede deel is een beknopt werkboekje bedoeld voor degene die de hulp vraagt. Ook los van dit boek zijn deze werkboekjes te bestellen.

Doordat Take Action in korte tijd een grote impact op iemands leven kan hebben, is het voor een breed scala aan hulpverleners ((gz-)psychologen, POH-GGZ, therapeuten etc.), maar ook voor coaches een plezierige manier van werken.

Marte Roemer is GZ-psycholoog, en directeur van De Zorgkliniek en ACT together. Zij wil anderen helpen in beweging te komen, om zelf de regie over hun leven te nemen.