Welbevinden

Wat is het en wat heb je nodig om het (optimaal) te ontwikkelen?

Rinka van Zundert  

ISBN 9789088506277 | Paperback | 1ste druk, 2017

Omschrijving

In dit boek wordt een overkoepelend model van psychologisch welbevinden gepresenteerd met daarin een op wetenschappelijke studies gebaseerde uiteenzetting van de factoren die dit welbevinden bevorderen en de interventies die daarbij passen. De focus ligt op factoren die door cliënten zelf te beïnvloeden zijn.

Monument Valley

Bij gemeenten, organisaties, scholen is behoefte aan definities van welbevinden die helder en krachtig duidelijk maken wat welbevinden is en wat je nodig hebt om dat welbevinden optimaal te ontwikkelen. Door te werken met het model is deze behoefte in kaart te brengen en ontvouwt zich welke interventie je kunt toepassen om een specifiek aspect te bevorderen. Omgekeerd is te zien aan welk deel van welbevinden je werkt wanneer je een bepaalde interventie pleegt waardoor helder wordt op welke vlakken geen interventie meer nodig is en op welke gebieden wel. Daarmee is een behandeling of ontwikkeling van een client heel concreet in kaart te brengen. Deze cliënt kan een jeugdige of volwassene zijn maar ook een team of een organisatie.
De theoretische onderbouwing, de inpassing van de positieve psychologie in een algemeen psychologisch kader en de vertaalslag naar de praktijk zorgen voor een toegankelijk en bruikbaar boek voor studenten, onderwijs-, zorg- en coachingsprofessionals en organisaties en bedrijven die welbevinden tot een van de speerpunten in hun beleid willen maken.

Dr. Rinka van Zundert is afgestudeerd als orthopedagoge en cum laude gepromoveerd in de Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Als universitair docent ontwikkelde zij de mastervariant Positieve Ontwikkeling. Zij is de ontwikkelaar van het Leer- & Veerkracht traject en oprichtster van Leer- & Veerkracht als organisatie.