Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Wereldbeschouwing - Humanistics University Press
Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke
Guido Ruivenkamp
ISBN: 9789088506482
72 pagina's
Prijs: € 9.50

Bestel aantal:

 

Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke gaat over de wisselwerking tussen mens en technologie in het leven van alledag. Het dagelijks leven wordt steeds meer gevormd door het gebruik van allerlei technologische producten, die op hun beurt gevormd worden door de maatschappelijke verhoudingen in het alledaagse leven. Rondom deze wederkerige beïnvloeding van mens en technologie voltrekt zich een maatschappelijke strijd. De technologieontwikkeling beweegt zich tussen een verwevenheid met de huidige ongelijke maatschappelijke (machts)verhoudingen en een verwevenheid met de verschillende verlangens en vermogens van individuen en organisaties (de multitude) die streven naar een humanere samenleving. Door het inzetten van hun arbeidsvermogens, het ontwikkelen van nieuwe denkpatronen en het creëren van nieuwe relaties met “de ander” ontwikkelt de multitude een reële basis van waaruit een humanisering van technologie ontworpen kan worden.

In het laatste deel van deze publicatie geeft Guido Ruivenkamp aan op welke wijze een onderzoek- en onderwijsprogramma een bijdrage kan leveren aan het ondersteunen van initiatieven om zich gemeenschappelijk in te zetten voor een humanere samenleving die zich baseert op het respectvol samenleven met “de ander”.

Prijs: € 9.50
Bestel aantal:
Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke


Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Guido Ruivenkamp
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.