Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Bas Levering

Dr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine. Tot 2012 werkte hij als wijsgerig en historisch pedagoog aan de Universiteit Utrecht en als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen. Van 2009 tot 2011 was Levering een gastprofessor Pedagogiek verbonden aan de Universiteit Gent.
Kijk voor een compleet overzicht van zijn boeken hier.

http://www.pedagogiek.nu/

Titels

Grote pedagogen in klein bestek (2016)

In de schoolbanken (2015)
De complexe en dynamische wereld van het onderwijs

Over kinderen en seks (2014)

Lachen en huilen in ontwikkeling (2013)

Een kinderhand is gauw gevuld (2012)
en 51 andere opvoedingsclichÊs
Met illustraties door Cees Heuvel

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)
Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag


Een al te sfeervol beeld van toen (2012)

Boos! (2011)
Over agressie, opvoeding en ontwikkeling
m.m.v. Madelon Pieper

Praktische pedagogiek als theoretisch probleem (2010)

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)
Een moderne antropologie van de opvoeding

Het kind als spiegel van de beschaving (2007)
Een moderne antropologie van het kind

In het belang van het kind (2007)
gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Dolgedraaid (2006)
Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek (2004)
- Oratie uitgesproken op 1 oktober 2004, Fontys Hogeschool Pedagogiek
Als hoofdstuk 2 opgenomen in 'Praktische pedagogiek als theoretisch probleem' (2010)
Deze uitgave is uitverkocht

Dat komt vanzelf wel goed (2004)
en 21 andere opvoedingsclichÊs (met illustraties van Cees Heuvel)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.