4e Congres (psycho)trauma

27 maart 2018 | Meervaart, Amsterdam | Website

Traumatische ervaringen kunnen littekens achterlaten, ook bij (jong)volwassenen. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang; wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.
Dit congres heeft als doel om u kennis te laten maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. 

Meer informatie