Uitgeverij SWP


NIEUW


Reviews

Nieuwsberichten

Manfred Kets de Vries : Alles is met elkaar verbonden

"Goede leiders zijn ‘handelaren in hoop’. Ze moeten tot de collectieve verbeelding van mensen spreken om voor de groep een gezamenlijke identiteit te creëren, om te voorzien in de behoefte aan focus, en om een visie neer te zetten voor de toekomst." ‘We zouden de gelegenheid te baat moeten nemen om onze samenlevingen meer barmhartig te maken. Laten we erkennen dat we allemaal zijn verbonden met elkaar en met onze planeet, en dat we die goed moeten beheren om hem door te geven aan de komende generaties.

Enkele citaten uit een interview dat Managementboek.nl met Manfred Kets de Vries publiceerde.

 

 

Lees verder

Martine Delfos interview in FD-Persoonlijk

Een uitgebreid interview door Sanne Kloosterboer in het Financieel Dagblad-Persoonlijk van 23 oktober: over hechting, communicatie, relaties, seks, (echt)scheiding en de effecten op kinderen.

"De bom onder relaties
‘In alle relaties is één ding van belang, of het nu liefdesrelaties, vriendschappen of ouder-kindrelaties zijn: ben je er als ik je nodig heb. Bowlby zei dat eens mooi in een interview. Hij was al oud en zijn kinderen waren al het huis uit. Hij lag met een gebroken been in het ziekenhuis. Het was allemaal helemaal niet zo erg, maar toch verwachtte hij dat zijn kinderen kwamen, want die had hij nodig. Die kinderen kwamen natuurlijk en hij zei daarover: “Dan weet je dat er een gehechtheidsrelatie is.”’

 

Lees verder

Komende activiteiten tegen huiselijk geweld

De komende tijd is er extra aandacht voor seksueel geweld, partnergeweld en kindermishandeling.

en is er ook het nodige bijscholingsaanbod via Logavak : zie dit overzicht

Lees verder

Ervaringsdeskundige Van de Sande zet 'ADHD-meiden' in hun kracht

"Ik was een vrolijk, ontspannen en onbevangen kind. Toen ik naar school ging veranderde dat. Ik werd nerveus, angstig, kreeg tics en nachtmerries.” Aan het woord is Jacqueline van de Sande, Jeugdzorgmedewerker en auteur van boeken over ADHD bij meisjes.

Lees verder

2e druk | Praktijkboek triple problematiek

Soms passen de problemen van patiënten niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor zogenaamde dubbeldiagnose problematiek, zoals het samengaan van verslaving en andere psychische stoornissen of verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problemen nog complexer zijn? Wat als er sprake is van triple diagnose problematiek, oftewel het samengaan van psychische stoornissen, verslaving en een licht verstandelijke beperking? Daarover gaat dit boek.

Lees verder


Meer