Uitgeverij SWP


NIEUW


Reviews

Nieuwsberichten

Nieuw | Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen!

Onze persoonlijke vrijheid staat onder grote druk en wordt steeds meer ingeperkt. Dit komt door vier maatschappelijke ontwikkelingen. Gelukkig kunnen burgers, overheid, politiek en ondernemingen het tij keren. Hiervoor is geen beter moment dan nu, nu corona ons allemaal uit het ons vertrouwde “normaal” duwde.

Lees verder

Een andere kijk op scholen (trilogie is compleet!)

Een andere kijk op scholen nodigt uit tot nadenken over de inrichting van het huidige reguliere onderwijs. Elke dag werken veel leerkrachten, docenten en ondersteunend personeel zich uit de naad om onze kinderen een goede start te geven in hun leven. Als je echter goed naar hen, de ouders en de kinderen luistert, weet je dat er dingen moeten veranderen.

 

Lees verder

Waarom snakken we zo naar aanraking?

Pas als je het niet meer hebt mis je het. Zoiets vanzelfsprekends als een arm om je heen, een stevige knuffel of een handdruk wordt vanzelf bijzonder als je het maanden zonder moet doen. We snakken naar fysiek contact.

Lees verder

Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten

Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school. Het biedt niet alleen inzicht in wat de meeste effectieve strategieën zijn om hen te ondersteunen, maar ook waarom kinderen en jongeren met ADHD bepaalde problemen ervaren. Zodat een leerkracht met meer inzicht en begrip de beste methoden kan inzetten. De in deze gids beschreven evidence based methoden helpen leerkrachten en hulpverleners om kinderen en jongeren met ADHD te begeleiden naar een succesvolle schoolloopbaan.

Lees verder

Aantal patiënten met taalontwikkelingsstoornis bij logopedist toegenomen in 2019

Het aantal patiënten  dat met een taalontwikkelingsstoornis aanklopt bij een logopedist is toegenomen in 2019. Het merendeel van de patiënten heeft een verwijzing (82%) gehad. Ongeveer de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud. Patiënten hebben gemiddeld vijftien consulten nodig. De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen en articulatiestoornissen. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Lees verder


Meer