Nieuws

Meer aandacht nodig voor misbruikte jongens
15 okt 2019

Jongens die seksueel worden misbruikt moeten beter worden geholpen. Dat zeggen organisaties die zich inzetten voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, tegen het NOS Jeugdjournaal. Zowel de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Sekueel Geweld tegen Kinderen, als het landelijk Coördinatiecentrum Comensha, WatchNL en hulporganisaties als Fier en het Centrum Seksueel Geweld vinden dat er te weinig aandacht is voor mannelijke slachtoffers.

Lees verder

Ontwikkelen kinderen op een Dalton- of Rudolf Steinerschool andere sociale en emotionele vaardigheden dan kinderen in 'regulier' onderwijs?
12 okt 2019

De basisschooltijd speelt een cruciale rol in de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze periode behelst een groot gedeelte van de jeugd, een tijd waarin de basis wordt gelegd voor latere sociale en emotionele vaardigheden. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de verschillende omgevingsfactoren die invloed hebben op dit ontwikkelingsproces. Denk hierbij aan de relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkrachten of de sociaal-emotionele problemen in de klas.

Lees verder

Huiselijk geweld neemt alleen maar toe
26 sep 2019

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. In zes maanden tijd zijn bijna zesduizend meldingen binnengekomen, de helft betreft kindermishandeling, zo meldt het Parool. In de regio Leiden is het al niet anders en in Groningen en Gennep maken ze zich zorgen over de werkwijze van Veilig Thuis: het zijn slechts de nieuwsmeldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling in de afgelopen week. Het mag duidelijk zijn: Ondanks (of dankzij) de invoering van de aangescherpte verplichte meldcode kindermishandeling lopen de cijfers in hoog tempo op. 

Lees verder

De relatie | Persoonlijk contact in de zorg
25 sep 2019

Zorgverleners zijn steeds meer tijd kwijt aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van hun tijd met cliënten. Een psychiater besteedt zo'n 17 uur per week aan administratie en sommige specialisten zelfs 23 uur: de menselijke maat lijkt verloren te raken in de bureaucratie [bron: Zorgvisie].

Lees verder

Wees een held, met elkaar! | Week tegen Pesten
24 sep 2019

Helaas komt pesten nog veel voor: zo’n 10-15% van basisschoolleerlingen is slachtoffer van pesten. Dat komt deels doordat pesten zich vaak aan het oog onttrekt: veel ouders en leerkrachten hebben pestgedrag niet door, of herkennen het niet als zodanig. Pesten is ontzettend vervelend en vaak moeilijk te voorkomen. Maar wat is pesten precies en hoe verschilt het van ruziemaken en plagen? Waar trekken we de grens en hoe kunnen we het aanpakken?

Lees verder

Week van het Werkgeluk
24 sep 2019

Met de hoge aantallen depressies en burn-outs is het van groot belang om af en toe stil te staan bij thema’s als werkdruk en werkgeluk. Dat gebeurt deze week tijdens de nationale Week van het Werkgeluk! Werkgevers worden uitgenodigd om na te denken over verbeterpunten om de werksfeer te bevorderen en zo hun werknemers gelukkiger te maken. En kleine dingen kunnen al een groot verschil maken!

Lees verder

Wereld Alzheimer Dag | Wat kan er allemaal nog wél?
21 sep 2019

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Terecht gaat er op en rond deze dag veel aandacht naar de nare en zware kanten van dementie. Helaas is het op weg om volksziekte nummer 1 te worden: 270.000 mensen lijden eraan, waarvan maar liefst 70% thuis woont. Vaak verschrompelt hun wereld vlak na de diagnose veel sneller dan nodig is. Terwijl inmiddels aangetoond is dat het proces juist vertraagd wordt door prettige sociale omgang en het activeren van het brein. Zolang er nog geen medicijn gevonden wordt, is voor deze mensen een sociaal leven en zinnige tijdsbesteding van levensbelang!

Lees verder

Middagsymposium Groepsklimaat in de (L)VG woongroep
17 sep 2019

Vaak wordt er pas serieus iets gedaan met groepsdynamiek als het niet lekker loopt in de groep. Eigenlijk loop je dan al achter de feiten aan. Een stabiel en positief groepsklimaat begint bij een goed fundament, wordt proactief bevorderd en wordt bijgestuurd als het nodig is. Hiervoor zijn specifiek op de (L)VG doelgroep afgestemde interventies nodig.

Lees verder

Samen gaan we voor een geletterd Nederland!
08 sep 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering zetten verschillende organisaties, bedrijven en initiatieven zich actief in om geletterdheid onder Nederlanders te stimuleren. In Nederland zijn er namelijk zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden en zij hebben het steeds moeilijker om in de moderne samenleving te navigeren. Het centrale thema van de Week van de Alfabetisering is dit jaar: DURF!

Lees verder

Professionele nabijheid
03 sep 2019

Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn werken zo’n 35 jaar in de zorg. Ze merken dat deze professioneler, resultaatgerichter en zakelijker geworden is. Soms is er daardoor te weinig aandacht voor persoonlijk contact, voor de relatie tussen cliënt en medewerker. Voor hen aanleiding een boek te schrijven over de behoefte van cliënten aan een hulpverlener of coach die hen écht wil leren kennen, zichzelf laat zien en de ondersteuning afstemt op het unieke individu.

Lees verder

Werk vanuit de verbinding | Stel de relatie tussen zorgverlener en -vrager centraal
28 aug 2019

Haal één van uw cliënten voor de geest. Stelt u zich eens voor wat zijn of haar behoeftes, verlangens en wensen zijn. Denk daarbij niet na over andere cliënten, maar alleen die ene enkele. Verbeeld u zich nu eens hoe deze cliënt het beste geholpen zou kunnen worden.

Lees verder

Autisme als hulp, hoop en hype
15 aug 2019

Er bestaan verschillende ideeën en vooroordelen over mensen met autisme. Steeds vaker worden ze bijvoorbeeld geïdealiseerd afgebeeld in films en romans. De personages beschikken dan over een bijzonder talent of unieke passie. Tegelijkertijd is de term ‘autistisch’ ons dagelijkse vocabulaire ingeslopen en worden personen die niet volledig voldoen aan de maatschappelijke of sociale norm snel afgeschilderd als autist. 

Lees verder

Blauwe plekken en lange mouwen:  Huiselijk geweld is overal!
14 aug 2019

Eén op de twintig mensen is slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op twintig! Dat aantal is bizar hoog. Het betekent dat bijna iedereen wel een kennis heeft die thuis geweld ervaart – waarschijnlijk zelfs meerdere! Dat maakt ons allemaal omstanders. Maar wat kunnen we eraan doen? Huiselijk geweld is moeilijk vast te stellen, omdat de huiselijke sfeer vaak afgeschermd en privé gehouden wordt.

Lees verder

Kinderen en aanraken: Hoe doe je dat op de opvang?
14 aug 2019

Het begrip ‘aanraken’ draagt niet bepaald een positieve lading, zéker niet als het betrekking heeft op kinderen. Maar met aanraking is op zichzelf niks mis. Sterker nog, kinderen hebben bepaalde aanrakingen juist nodig om te kunnen groeien, gezond te blijven en zich te ontwikkelen. Kinderen bij wie de huid niet voldoende wordt aangeraakt, kunnen een leerachterstand krijgen en zijn vaak minder sociaal. Kleine aanrakingen kunnen al een wereld van verschil maken. Maar hoe pak je zoiets aan op de kinderopvang?

Lees verder

Positieve psychologie en psycho-educatie voor jongeren
12 aug 2019

Veel jongeren hebben moeite met het bepalen van hun identiteit, of ervaren stress bij het maken van belangrijke keuzes. Het boek Ruimte om te groeien is geschreven voor professionals die werken met jongvolwassenen. Het laat zien hoe je adolescenten in dit soort kwesties het best kunt adviseren, waarbij het stimuleren van hun persoonlijke capaciteiten centraal staat.

Lees verder

Meertaligheid: Probleem of kans?
09 aug 2019

Meertaligheid wordt vaak gezien als een bedreiging voor de taalvaardigheden van kinderen. Het idee bestaat dat kinderen een achterstand in het Nederlands krijgen als thuis een andere taal wordt gesproken. Maar klopt dat wel?

Lees verder

Empathie is net als aspirine, het helpt bij alles
07 aug 2019

Wat zeg je tegen een meisje dat het gevoel heeft dat haar moeder méér van haar zusje houdt dan van haar? En hoe begeleid je een vader en zoon die aangeven een hechtere band te willen hebben, maar gewoonweg niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen? Of een moeder die denkt dat jij als therapeut twijfelt aan haar ouderschapskwaliteiten?

Lees verder

ZZP'er worden? Wij leren je hoe!
05 aug 2019

In de Volkskrant van 31 juli verscheen een pakkend artikel van Peter de Waard. In het stuk werden de lage werkloosheidscijfers in Nederland verklaard door de herwaardering van culturele waarden als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de bereidheid tot het nemen van risico’s. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun werkloosheid in te zetten om zelf een onderneming te beginnen of als zzp’er aan de slag te gaan. Maar hoe pak je zoiets aan?

Lees verder

(Prestatie)druk? Hoge studie-eisen, keuzestress?
02 aug 2019

Ben jij of ken jij iemand die kampt met prestatiedruk? Voel je dat er een enorme last op je ligt om goede resultaten te behalen of heb je een extreem zelf-kritische houding?

Lees verder

Reserveer met korting: Een doeboek voor meisjes met ADHD
01 aug 2019

Jacqueline van de Sande bracht vorig jaar haar boek Druk en dromerig uit, over ADHD bij meisjes. Haar nieuwe werk, 'Druk en dan weer dromerig', gaat verder op dit onderwerp in de vorm van een concreet doe-boek voor meisjes van 8 tot 13 jaar met ADHD.

Lees verder

Eén glas ranja of één koekje kan wel - toch?
29 jul 2019

Zorgwekkende cijfers
Op basis van cijfers van de Jeugdmonitor van het CBS schreef het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) eerder dit jaar dat 16% van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht heeft. Een ongezond eetpatroon kan uiteenlopende oorzaken hebben: psychische klachten bijvoorbeeld, of simpelweg ouders die geen ‘nee’ kunnen zeggen.

Eetgedrag in balans is het ideale boek voor pedagogisch professionals of ouders die tips zoeken om het eetgedrag van hun kinderen te vormen of te veranderen.

Lees verder

Uitgedragen kleding, rotte tanden, verkeersboetes... wat nu?
25 jul 2019

Ben je werkzaam in de gewelds- of schuldhulpverlening, in sociale wijkteams of in de specialistische ggz? Grote kans dat je mensen in je omgeving hebt die (ver) onder de armoedegrens leven. Misschien zelfs zonder dat je er bewust van bent. En dat is nu juist precies het probleem: armoede is vaak niet goed zichtbaar en wordt bovendien vaak niet serieus genomen. Daar moet verandering in komen! Maar hoe ga je om met ouders die hun kinderen in armoede opvoeden, structurele torenhoge schulden hebben, of die door financiële problemen in een gewelddadige situatie terechtkomen?

Lees verder

Middagsymposium Het taboe te lijf
23 jul 2019

Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Het kan zowel jongens als meisjes overkomen. Als de slachtoffers jongens zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Hun kwetsbaarheid wordt gemakkelijk weggewuifd. Mannen moeten stoer zijn en handelend optreden, zo is het gangbare beeld. Maar wat als je als jongen door een volwassene mishandeld of misbruikt wordt?
 

Lees verder

Geweld, agressie of intimidatie op de werkvloer
23 jul 2019

Geweld op de werkvloer is in het afgelopen jaar sterk toegenomen. Het NRC schreef eerder dit jaar dat het aantal meldingen van bedreiging, mishandeling of discriminatie tegen politieagenten in 2018 10% hoger lag dan het jaar ervoor.

Lees verder

De geweldige pedagogische ideeën van Janusz Korczak
10 jul 2019

"Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart."
- Janusz Korczak

Janusz Korczak (1878-1942) was een bevlogen pedagoog die het welbevinden en de rechten van kinderen hoog op de agenda zette. In het kader van kinderwelzijn pleitte hij voor het recht van het kind op 'de dag van vandaag'. Dat was een kritiek op het feit dat kinderen vaak moeten wachten - dat ze in de toekomst iemand zouden worden. In talloze boeken en andere geschriften heeft Korczak bijgedragen aan een pedagogisch wereldbeeld met een verassende actualiteit.

Lees verder

Nederland is opgebrand en uitgeblust | Nooit meer burn-out!
09 jul 2019

'We stressen te veel over stress' kopte NPO eerder vandaag. Nederlanders ervaren steeds meer stress. Het aantal burn-outs blijft stijgen: onder scholieren, mantelzorgers, studenten, leerkrachten, verpleegkundigen... bij iedereen kan het licht zomaar uitgaan. Maar wat doe je dan?

Lees verder

Enthousiasme over handboek stimulering geletterdheid in Suriname
01 jul 2019

Vorige week heeft mevrouw Annelot Themen in Suriname twee exemplaren van Liefde voor letters en lezen in ontvangst genomen: een exemplaar namens het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Paramaribo, en één namens een docentenopleiding voor kinderen met een beperking waaraan Themen verbonden is. Annelot Themen zei zeer enthousiast te zijn over Liefde voor letters en lezen. Ze denkt dat het boek erg bruikbaar is voor beide opleidingen.

Lees verder

Interactief boek voor cognitieve gedragstherapie bij kinderen
19 jun 2019

In Een verrassende verjaardag (een voorlees- en praatboek voor kinderen van 5 tot 8 jaar) neemt orthopedagoog en cg-therapeut Juliette Liber de lezer mee naar een dierenbos waar de protagonisten worstelen met alledaagse dilemma’s. Deze protagonisten zijn verschillende dieren met menselijke karaktereigenschappen. Zo is er Tijn de toekan die veel twijfelt en piekert, of Nadine het nijlpaard die snel jaloers wordt. Koos de koe heeft sociale angsten en neigt naar een minderwaardigheidscomplex. Op basis van deze verhaaltjes worden kinderen uitgenodigd om met de dieren mee te denken en te helpen met hun problemen.

Lees verder

Nationaal Rapporteur blij met 'Het is niet stoer'
17 jun 2019

Wat een onverwacht mooi gesprek hadden we vorige week in Den Haag. “Jullie aangrijpende levensverhalen zijn hard nodig om de cijfers en rapporten die wij publiceren een gezicht te geven. Dit illustreert namelijk waar het om gaat.” Dat zei Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, tegen de vijf mannen rond de tafel. Mannen die in hun jeugd mishandeld zijn.

Lees verder

Aantal honderdplussers blijft stijgen
13 jun 2019

Uit cijfers die het CBS begin deze maand publiceerde, blijkt dat er 2189 honderdplussers in Nederland wonen. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar, maar 36 minder dan in 2017. Opvallend is het lage aandeel mannen: slechts 15 procent van de eeuwelingen is man.

Lees verder

Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?
04 jun 2019

Maandag 3 juni 2019 is de Landelijke Actieweek Thuiszitters weer van start gegaan. Tijdens deze week zet het Steunpunt Passend Onderwijs het onnodig ‘thuiszitten’ van kinderen op de kaart. Via activiteiten en brainstormsessies worden aanwezigen uitgenodigd om na te denken over manieren waarop (langdurig) zieke leerlingen weer de klas in kunnen worden geholpen. Eind juni organiseert congresorganisatie Logacom het 2e Thuiszitterscongres.

Lees verder

Logamediair: Een nieuw platform voor zakelijke dienstverlening
03 jun 2019

Anne (32) werkt sinds tien jaar met veel plezier in de kinderopvang. Na al die tijd zelf op een groep te hebben gestaan, geeft ze sinds kort ook leiding aan een team van collega's. Met de ervaring die ze heeft opgedaan kan ze hen prima helpen. Wel vindt ze het soms lastig haar collega’s aan te sturen en het team te motiveren. Daar zou ze best hulp bij willen hebben...

Sinds vandaag kan Anne met die vraag terecht bij Logamediair: een nieuw platform voor zakelijke dienstverlening. Nieuw en tegelijkertijd vertrouwd. Logamediair kent namelijk veel experts op allerlei vakgebieden en biedt zo toegang tot een schat aan kennis en ervaring.

Lees verder

Mensen met verward gedrag ondersteunen via de Wmo
28 mei 2019

Mensen met verward gedrag kunnen vaak niet wachten op een reguliere intake door het sociaal team. Sommige gemeenten hebben daarom een proef gedaan met acute psychosociale ondersteuning. Na een geslaagde proef gaat de gemeente Deventer de ondersteuning via Wmo Acuut nu blijvend aanbieden.

Lees verder

Aantal psychisch ongezonde meisjes neemt toe
27 mei 2019

Steeds meer jongeren tussen de 12 en 25 jaar zijn psychisch ongezond. De stijging wordt vooral veroorzaakt door meisjes van 14 tot 17 jaar en mannen vanaf 22 jaar. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal psychisch ongezonde jongeren van 7 naar 8 procent, zo stelde het CBS vorig jaar al vast. Het RIVM meldt nu dat de stijging vooral zit bij genoemde meisjes op havo, vwo en mbo en bij de jongemannen vanaf 22 jaar. Aan de analyse werkten ook het Trimbos-instituut en het Amsterdam UMC mee.

Lees verder

Ondersteuning bij Gezin Centraal
22 mei 2019

Bij de 10e druk van Het gezin centraal  is nu ook de ondersteunende website Gezincentraal.online

Lees verder

Zorgverzekeraar breekt lans voor coöperatie
13 mei 2019

Volgens Chris Oomen, die op 1 juni afscheid neemt als directeur van zorgverzekeraar DSW, wordt de wendbaarheid en innovatie in de zorg afgeremd doordat de stichting de dominante organisatievorm in de sector is. Hij zou graag zien dat zorginstellingen coöperaties waren met het eigenaarschap in handen van coöperatieleden. Hij stelt dit in een interview met het Friesch Dagblad.

Lees verder

Ivo Niehe in gesprek met honderdplussers
06 mei 2019

Ivo Niehe sprak afgelopen vrijdag in de TV Show met vijf honderdplussers. Onder hen een aantal geïnterviewden uit het boek 100% leven van Yvonne Witter. Meer weten over hun achtergrond en hun leven? Bekijk hier de uitzending: link en hier het boek: link.

Lees verder

Themanummer WTA: zelfstandigheid en weerbaarheid
24 apr 2019

Dit themanummer - van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) - gaat in op een aantal projecten van Academische Werkplaatsen Autisme (AWA). In deze werkplaatsen wordt theorie en praktijk gecombineerd en met interdisciplinaire werkgroepen aan de slag gegaan. Doel was ondermeer betere diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met autisme en hun naasten. Hetgeen moet leiden tot bevordering van hun maatschappelijke participatie en herstel.

 

Lees verder

Winactie: Carol Dweck komt naar Nederland en jij kan erbij zijn!
17 apr 2019

Op 4 september komen Carol Dweck, James Nottingham, Rocky Hehakaija, Mark Tuitert en Sandra van Aalderen naar de Growth Mindset Experience in NBC Congrescentrum Nieuwegein en jij kan erbij zijn.

Lees verder

15 apr 2019

Wat was het een prachtige avond op 13 april 2019. De award voor het Beste Kinderlied 2019 werd uitgereikt in De Kleine Willem! Twee jury’s kozen unaniem voor het nummer ‘Kijk eens wat ik kan!’ van tekstdichter Jeroen Schipper. Lees hieronder de juryrapporten van zowel de vak- als de kinderjury!

Lees verder

15 apr 2019

Bij SWP staat de ontwikkeling niet stil en vormen de databanken zich steeds meer tot waardevolle bronnen van informatie voor professionals. Sociaaldigitaal en Pedagogiekdigitaal lopen hierin voorop!

Lees verder

Vechtscheidingen ontstaan eerder wanneer er bij een scheiding al sprake is van een nieuwe partner.
15 apr 2019

Ons huidige rechtssysteem laat weinig ruimte voor de ingewikkelde emoties waarmee scheidingen vaak gepaard gaan. Dat is een gemiste kans want juist emoties als woede, angst, onrecht en verdriet hebben veel te vertellen. Tijd en aandacht hiervoor maakt dat er recht gedaan kan worden aan elkaar en er een jarenlange strijd voorkomen kan worden. Dit sluit precies aan bij de laatste innovaties in de rechtspraak als het gaat om het voorkomen van conflictueuze scheidingen.

Lees verder

Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid
12 apr 2019

Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is Iva Bicanic uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018. De prijs werd door Hugo Backx uitgereikt namens GGD GHOR Nederland en de Federatie voor Gezondheid, tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid.

Lees verder

Middagsymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit
12 apr 2019

Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen worden besproken, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan.

Lees verder

Middagsymposium WVGZZ in de wijk
11 apr 2019

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

 

Lees verder

Krachtige preventie laaggeletterdheid
08 apr 2019

Laaggeletterdheid is een drempel om deel te nemen aan onze samenleving. Daarom trekt het kabinet van 2020 tot 2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit is aanzienlijk meer dan in de voorgaande periode 2015-2019, zo meldde de Rijksoverheid afgelopen maand. Minister Van Engelshoven: ‘Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink zodat mensen hun basisvaardigheden kunnen verhogen.’ Dit is precies waar Hetty van Berg, Irma Land en Iris Meijsing zich voor inzetten met Liefde voor letters en lezen.

Lees verder

De leukste muziekboeken om muziek te maken met kinderen!
05 apr 2019

Vandaag gaat de Kindermuziekweek (5 t/m 14 april 2019) van start! Zingen en muziek maken voorziet in een natuurlijke behoefte van jonge kinderen. Via het muzikale spel en het zingen van liedjes ontwikkelen baby's, dreumesen en peuters zich spelenderwijs. Vroeg starten met muziek zorgt voor een actiever brein. Er worden meer verbindingen gemaakt die positief uitwerken op de taal- en spraakontwikkeling en de sociale vaardigheden. Meer dan genoeg reden om met onderstaande boeken aan de slag te gaan en plezier te maken met jonge kinderen! En kent u het populaire radioprogramma Lawaaipapegaai nog? Tijdens de Kindermuziekweek is het nieuwe boek Lawaaipapegaai (met liedjes uit het veelbekroonde programma) tijdelijk te reserveren met € 5,00 korting voor € 27,50 i.p.v. € 32,50!

Lees verder

Catalogus Hoger Onderwijs 2019-2020 is verschenen
04 apr 2019

Onze nieuwe catalogus Hoger Onderwijs 2019-2020 is verschenen! Voor het nieuwe studiejaar heeft uitgeverij SWP weer een aantal nieuwe en herziene studieboeken voor diverse opleidingen in het Hoger Beroeps Onderwijs.

Lees verder

Zo breng je baby's die veel huilen tot rust!
04 apr 2019

Wanneer een baby zonder aanwijsbare reden veel huilt kun je je machteloos voelen. Goede raad, tegenstrijdige adviezen; je ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Hoe ga je om met baby’s die uit balans zijn geraakt? Welke ontwikkeling maakt een pasgeboren baby door? Hoe herken je slaapsignalen? Wat is de voedingsbehoefte van een baby? Het praktische stappenplan 'PrikkelProofPlan' van medisch pedagogisch zorgverlener Kim Vervuurt biedt uitkomst! 

Lees verder

Kinderen uit de knel
03 apr 2019

Er worden steeds meer kinderen onder toezicht gesteld (een kind wordt onder toezicht gesteld als er een ‘ernstige ontwikkelingsbedreiging’ is voor het kind) en dat komt volgens de rechtbank Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming door een toenemend aantal vechtscheidingen. Liep in 2013 nog één op de tien echtscheidingen uit op een vechtscheiding, in 2018 steeg dat tot één op de vier. Mede door deze toenemende vraag naar behandelaanbod heeft het project ‘Kinderen uit de Knel’ een grote vlucht genomen.

Lees verder

Hoe help je jongeren omgaan met stress en mentale druk?
03 apr 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt in een rapport van juni 2018 dat de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen zo hard toeneemt, dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden. De kranten staan er dan ook vol mee: "Mentale druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan", "Toenemende stress onder jongeren schreeuwt om preventieve aanpak", "Driekwart van de jongeren heeft last van stress en burn-out klachten", "Toenemende mentale druk op jongeren vormt bedreiging voor hun gezondheid". Hoe kun je als leerkracht, IB-er, (ortho)pedagoog, coach of therapeut jongeren helpen om te gaan met stress en mentale druk?

Lees verder

Sociaaldigitaal.nl en Pedagogiekdigitaal.nl : Integrale kennisbronnen
02 apr 2019

De tijdschriften Sozio en Pedagogiek in Praktijk Magazine hadden al eerder hun eigen digitale variant en dat is nu verder uitgebreid.

Lees verder

Autisme Werkt!
28 mrt 2019

Het thema van de Autismeweek 2019 is Autisme werkt! Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. 

Lees verder

Lastige oudergesprekken bij scheiding
26 mrt 2019

Als partners gaan scheiden en er zijn ook kinderen, dan blijven de ex-partners samen ouders. Voor altijd. Dat vraagt om een reorganisatie van het ouderschap. Hoewel iedereen snapt dat goede afspraken maken voor iedereen in het gezin van belang is, valt het nog niet mee om tot die goede afspraken te komen. Laat staan om je er vervolgens aan te houden. We weten wat kinderen nodig hebben om zonder al te veel kleerscheuren een scheiding te overleven, maar hoe bereik je dit?

Lees verder

Leer kinderen al vroeg grenzen te bewaken
11 mrt 2019

Seksueel overschrijdend gedrag bij kinderen is ontoelaatbaar en verwerpelijk. Nooit eerder meer dan in deze tijd wordt duidelijk dat seksueel geweld helaas nog steeds actueel was en is. De misstanden in de katholieke kerk, in de jeugdzorg, in de muziekindustrie, in de theaterwereld: het zijn in het oog lopende schrijnende gevallen, maar in de wereld daarbuiten is het niet veel anders.

Hoe kun je (jonge) kinderen wapenen tegen overschrijdend gedrag van volwassenen of andere kinderen? 

Lees verder

Week van zorg en welzijn
10 mrt 2019

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. Met een baan in deze sector kun je écht het verschil maken voor een ander.

Lees verder

Vandaag is het de Dag van de Logopedie!
06 mrt 2019

Begeleiding van cliënten met een autistische stoornis staat dit jaar centraal tijdens de internationale ‘Dag van de Logopedie’ op 6 maart 2019. Niet alleen is er aandacht voor de aandoening, maar ook voor mogelijkheden betrokkenen daarbij te helpen. Wilt u als logopedist uw kennis opfrissen of extra aandacht besteden aan dit thema? Bekijk dan eens het boek Meer dan woorden en de boeken uit de DANS-serie, welke allen speciaal gericht zijn op het versterken van communicatieve en taalvaardigheid van kinderen met autisme. Verder zal op 20 mei het congres Leren praten met plezier plaatsvinden. Voor dit congres is o.a. accreditatie aangevraagd bij ADAP voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Lees verder

Middagsymposium ACT voor jongeren met de DNA-V methode
27 feb 2019

De DNA-V methode van Louise Hayes en Joe Ciarrochi biedt krachtige technieken die voortkomen uit de acceptatie en commitment therapie en positieve psychologie. Deze middag bespreken Floor Reeze (ACT coach en trainer. Coach in Actie) en Maaike Steeman (GZ-psycholoog gespecialiseerd in ACT, trainer en auteur van ‘Wonderlijke binnenwereld’) hoe je de DNA-V methode ACT kunt vertalen naar de belevingswereld van jongeren. 

Lees verder

Baby's in maart
20 feb 2019

Iedere dag komen in Nederland zo'n 465 nieuwe wereldburgers erbij: de baby's!  En als hun leven begint, staat het leven van meestal twee anderen op hun kop: de ouders. Zeker met de verhoogde aandacht voor de belangrijkste eerste 1000 dagen van het kleine mensje, zal de stress bij ouders alleen maar toenemen. Gelukkig dat er genoeg informatie en steun voorhanden is.

Lees verder

Vakblad Sozio in 2019
14 feb 2019

In 1995 begon het tijdschrift Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, waarna in 2011 het tijdschrift definitief werd omgezet naar SOZIO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

En met ingang van dit jaar wordt het tijdschrift in drukfrequentie teruggebracht naar vier edities en krijgen abonnees daarnaast toegang tot het digitale platform soziodigitaal (wat later wordt omgezet naar sociaaldigitaal.nl).  

Lees verder

14 feb 2019

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk: stress, somberheid, depressie komen in deze tijd vaker voor.  
De Britse overheid voert vanaf dit jaar mindfullness op scholen in, om het tij te keren. Kinderen profiteren van mindfullness-oefeningen, ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen:  helpend hun emoties te reguleren.

's Werelds grootste onderzoek op dit terrein loopt tot 2021 en heeft als doel scholen nieuwe, robuuste doelen te geven over wat het beste werkt voor de mentale gezondheid en het welzijn van hun leerlingen.

Lees verder

Ferdie Migchelbrink overleden
06 feb 2019

Op 31 januari jl. is Ferdie Migchelbrink (1951) na een kort ziekbed overleden. Ferdie heeft 37 jaar als docent gewerkt bij Fontys Hogescholen, gaf onderzoekslessen bij Logavak en werkte recent bij Hogeschool Inholland en sinds 2019 part-time bij de Hogeschool Rotterdam.  

 

Lees verder

Promotieonderzoek naar de levensloop van psycholoog Alfons Chorus (1909 - 1998)
31 jan 2019

Het proefschrift geeft een indringend beeld van de psychologiebeoefening in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw.

Lees verder

‘Sterk Meidenwerk’ winnaar HVA research award 2019
30 jan 2019

Het onderzoek van Cynthia Boomkens, Judith Metz en Jolanda Sonneveld is bekroond tot het beste HvA onderzoek 2019. Dit is bekend gemaakt tijdens de HvA-onderzoeksdag waar ook prijzen werden uitgereikt voor het beste HvA-onderzoek voor de Stad én het beste bachelor- en mastereindwerk.

Lees verder

Aart Verschuur nieuwe hoofdredacteur BBMP
21 jan 2019

Sinds de start van het tijdschrift BBMP in 2008 is Wilma Schepers de hoofdredacteur geweest. Na 11 jaar heeft ze besloten het stokje door te gaan geven aan 'haar' vaste medewerker Aart Verschuur, die deze rol vanaf januari 2019 is gaan oppakken.

Lees verder

Autismesymposium: slaap- en zindelijkheidsproblemen
17 jan 2019

Op dinsdag 26 maart organiseert Uitgeverij SWP het middagsymposium: Autisme | slaap- en zindelijkheidsproblemen. Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen veelvuldig last hebben aan een groot scala van bijkomende problemen, die voor veel ongemak zorgen. Deze middag worden hier twee van belicht: slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen.

Lees verder

Boekpresentatie Achter de littekens
16 jan 2019

Verpleegkundige en ervaringsdeskundige Meike Grol presenteert op 31 januari bij Astare Tilburg haar boek ‘Achter de Littekens’.
 

Lees verder

Zes gespreksvormen met kinderen in echtscheidingssituatie
10 jan 2019

Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat?

Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch. 

Er is geen eenduidig sjabloon om het gesprek met het kind aan te gaan. Logavak organiseert daarom op meerdere data in 2019 een eendaagse introductie in zes gespreksvormen, en het mooie is dat u een echte rugzak meekrijgt met boeken en materialen. 

Lees verder

Hoogleraar onderzocht Utrechtse criminelen: Gooi veelplegers in de cel, ze lachen om taakstraf
17 dec 2018

Jonge veelplegers moeten harder worden aangepakt. Celstraffen zijn effectiever dan taakstraffen. Pas als notoire criminelen hun leven écht willen beteren, is een mildere straf op zijn plaats.

Lees verder

Kerst: Hoe verdelen we de kinderen?
11 dec 2018

“Ik zie nu al tegen de kerstdagen op” vertelt Jorien. “Met mijn ex valt nauwelijks te overleggen. Zijn nieuwe vriendin wil namelijk de vrijheid houden om op het laatst pas te beslissen wat zij gaan doen met Kerst. Dat gaat natuurlijk niet als je kinderen hebt, maar ja weet zij veel”.  

 

Lees verder

Het recht van een kind op respect
30 nov 2018

Het gedachtegoed van Janusz Korczak: Het blijft geweldig om daarover te lezen en naar te leven. De vier kernthema's in zijn werk zijn respect voor kinderen, kinderen als volwaardige burgers/kinderparicipatie, rechtvaardigheid (de kinderrechtbank) en de dialoog. Thema's die in zijn tijd revolutionair waren en in onze tijd zeer actueel.

Over de hele wereld zijn anno nu Korczak-initiatieven: In Nederland, Brazilië, Canada, USA, Rusland, Polen, Oostenrijk en vele andere landen zijn er stichtingen en verenigingen om zijn pedagogische opvattingen in de praktijk te brengen. 

Recent heeft de Nederlandse Korczakstichting een 12-minuten film gepubliceerd, waarin een goed beeld Korczak en de Nederlandse activiteiten. Uitgeverij SWP heeft een flink aantal werken over en van Janusz Korczak inmiddels gepubliceerd: zie deze pagina.

 

Lees verder

Jongens zijn zo druk!
28 nov 2018

Vandaag mag ik gaan observeren bij kinderdagverblijf de Groene Kikker. De leidsters vinden het heel fijn om horizontale groepen te hebben zodat iedere leeftijdsgroep goed tot zijn recht komt. Aan de andere kant vinden sommige leidsters het lastig om goed om te gaan met peuters en dan met name de jongens. Een aantal jongens uit de peutergroep zijn erg druk en luidruchtig. “We moeten zo vaak waarschuwen of het wat rustiger kan. Dat is eigenlijk niet leuk werken op deze manier.”

Lees verder

Creatief communiceren met kinderen?
28 nov 2018

We voeren zelden geplande gesprekken. De meeste meer diepgaande gesprekken vinden plaats op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, zoals in de auto tijdens een lange rit. Als u spontaan tegen uw partner zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikt hij of zij  waarschijnlijk. Dat geldt nog erger voor uw kinderen of uw leerlingen. Als u tegen een van hen zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikken zij. Het kind denkt: ‘Shit, wat heb ik verkeerd gedaan?’. 

Lees verder

En ze voeden nog lang en gelukkig samen op...
28 nov 2018

Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Lees verder

Column W&T-onderwijs: M&M’s in bad
14 nov 2018

Zenuwachtig en bepakt en bezakt met tassen vol spullen stond ik klaar voor mijn eerste ProefjesLab met kleuters. Samen met een klas kleuters zou ik gaan ontdekken wat er gebeurt als water in aanraking komt met M&M’s en met een gekleurde stip van een viltstift.

Mijn grootste angst was dat de kleuters heel snel verveeld zouden raken. Deze angst verdween snel toen ik de klas binnen kwam. De kleuters dromden om mij heen en opgewonden wilden ze weten wat we gingen doen, wat er in de tassen zat en waarom ik een lange witte jas aan had. 

Lees verder

Steun het CARe-netwerk
14 nov 2018

Het CARe-netwerk voor herstel en inclusie is een internationaal netwerk waarin professionals, ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om nieuwe initiatieven in de Geestelijke Gezondheidszorg te ondersteunen. 

Lees verder

Homo Ecologicus
07 nov 2018

Op 6 november heeft auteur Eric van der Vet het eerste exemplaar van Homo Ecologicus aangeboden aan Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Lees verder

Huiselijk geweld en kindermishandeling
02 nov 2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling: het komt bizar veel voor en stopt nooit vanzelf. Professionals in zorg- en dienstverlening krijgen hier vrijwel altijd in hun werk mee te maken.

Deze week komt het tijdschrift Sozio met een special over huiselijk geweld ‘Durf moed te tonen’ met onder meer bijdragen van Sietske Dijkstra, Hameeda Lakho en Kirsten Regtop over moedig durven te zijn, Herman van Alphen, Bert Bambach, Janine Janssen en Jaap van Vliet over stalking en Bea Jongsma met een pleidooi om professionele ervaringen met huiselijk geweld te delen. Dit, en nog veel meer in het nieuwe nummer, dat op deze pagina los te koop is als print, of hier digitaal maar ook gratis wordt uitgedeeld tijdens het congres op 22 november aanstaande, zie www.huiselijkgeweldcongres.nl.

Lees verder

Het Sinterklaasfeest & de bijzondere rol van Zwarte Piet
02 nov 2018

Het blijft de gemoederen ieder jaar weer bezighouden: mag Zwarte Piet onderdeel uit blijven maken van ons Sinterklaasfeest? Maar waar hebben we het eigenlijk precies over als de Pietendiscussie weer oplaait? Wie was Sint-Nicolaas? En wat is van oudsher eigenlijk de rol van Zwarte Piet? In het boek Sinterklaas verklaard behandelt John Helsloot (onderzoeker bij het Meertens Instituut) - niet zonder kritiek - de bijzondere betekenis van Zwarte Piet. Maar het boek gaat verder: 

Lees verder

Week van de pleegzorg (31 oktober - 7 november)
31 okt 2018

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Waar moeten deze nieuwe pleegouders op letten? En hoe is het voor de ouders wiens kinderen in een pleeggezin geplaatst worden?

Lees verder

Inspectie en Onderwijsraad luiden noodklok over burgerschapsvorming
29 okt 2018

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale en maatschappelijke vorming van hun leerlingen, kortweg samengevat met de term 'burgerschapsvorming'. Meer dan tien jaar later zijn de berichten rondom burgerschapsvorming in het onderwijs aanhoudend zorgelijk. Inspectie en Onderwijsraad luiden de noodklok: geen duidelijke doelen, geen samenhangend aanbod, geen resultaten.

Lees verder

Vroege interventie bij stotteren heeft hoger herstelpercentage
22 okt 2018

Vandaag, maandag 22 oktober 2018, is het Wereldstotterdag! De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) grijpt deze dag aan om een Stotterfeest te organiseren. Tijdens dit Stotterfeest wordt onder meer gevierd dat Dr. Marie-Christine Franken de belangrijke Knowledge Development and Innovation-Award heeft gewonnen. Zij toonde overtuigend aan dat kinderen die stotteren na een vroege interventie veel sneller en in een hoger percentage herstellen. (Bron: NFS)

Lees verder

Naar een groei-mindset voor leerkrachten en leerlingen
15 okt 2018

Verander je manier van denken om je doelen te behalen: dat is de kern van Carol Dweck's gedachtengoed in het boek Mindset. En naast het boek wat voor iedereen toepasbaar is, is er nu ook een Mindset-training speciaal gericht op leerkrachten in basisscholen.

Lees verder

Middagsymposium Ondernemen(d) met autisme
10 okt 2018

Op woensdag 28 november organiseert Uitgeverij SWP het middagsymposium: Ondernemen(d) met autisme voor professionals die werken met mensen met autisme, hen begeleiden naar werk of in werksituaties en/of hun arbeidsparticipatie willen vergroten, zoals jobcoaches, werkgevers en hrm-medewerkers. Uiteraard is ook iedereen met autisme welkom, omdat we willen laten zien dat zelfstandig ondernemen met autisme een goed alternatief kan zijn. ​


 

Lees verder

Met jonge kinderen praten over seksueel misbruik
05 okt 2018

Uit de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. worden nog steeds lessen getrokken. De nieuwste bevinding is schrijnend: seksueel misbruik van jonge kinderen is heel moeilijk vast te stellen. Volwassenen voelen ook een hoge drempel om na seksueel misbruik hulp te zoeken. Maar jonge kinderen hebben er zelfs de woorden nog niet voor, zo meldt het Parool. "Ze vertellen bijna nooit direct, uit zichzelf over het misbruik. Dus dan moet je op hele andere signalen letten," zegt Thekla Bosschaart, arts-onderzoeker van Amsterdam UMC, locatie AMC. Op dit moment is hier nog geen methodiek voor. Het is dus van groot belang om kinderen al jong te leren dat "hun lichaam van hen is. En dat niemand daar aan mag komen." Hoe kun je, als professional of ouder, in gesprek gaan met jonge kinderen over seksualiteit en seksueel misbruik?

Lees verder

"Help... ik voel zo veel!": Veel kinderen hebben problemen met prikkelverwerking
04 okt 2018

In iedere klas zijn er kinderen die moeite hebben met concentreren. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels verwerken. Kinderen krijgen zeer veel informatie en prikkels te verwerken. Wanneer deze prikkels op een goede manier worden gefilterd, is er niets aan de aan de hand. Een groeiend aantal kinderen blijkt echter gevoelig te reageren en raakt overprikkeld. Een pilotstudie van het Welten-instituut laat zien dat tot wel 35% van de basisschoolkinderen problemen heeft met prikkelverwerking. Dat uit zich in dromerig of juist onrustig gedrag, prikkelvermijdend of juist heel erg druk gedrag. Dat meldt Mijngezondheidsgids

Lees verder

Steeds meer instellingen werken met ervaringsdeskundigen
03 okt 2018

Behandelaars in de psychiatrie doen ontzettend hun best om cliënten te begrijpen om ze verder te kunnen helpen. Maar soms zijn jarenlange opleidingen, dossierkennis en een keur aan theoretische informatie, niet genoeg om een cliënt echt te begrijpen. Wat cliënten nodig hebben zijn mensen zoals zij, ervaringsdeskundigen. Dit meldt NOS. Onlangs besteedde ook vakblad Participatie en Herstel aandacht aan dit onderwerp in het speciale nummer Inzet eigen kwetsbaarheid in hulpverlening. Welke knelpunten ervaren sociale professionals bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? 

Lees verder

Meidenwerk! Nieuwe methodiek voor jongerenwerk
02 okt 2018

Het volwassen worden verloopt voor meiden anders dan voor jongens. Meiden gaan eerder puberen en krijgen vaak te maken met tegenstrijdige rolverwachtingen. Ouders en het eigen lichaamsbeeld spelen een grotere rol bij hun identiteitsontwikkeling. Ondanks dat de positie van meiden de laatste jaren flink is verbeterd, zijn meiden nog steeds kwetsbaarder in het volwassen worden dan jongens. Daarom hebben meiden specifieke aandacht nodig. Het boek Kracht van meiden! is het resultaat van 7 jaar onderzoek in samenwerking met verschillende jongerenorganisaties. Op dinsdag 23 oktober 2018 wordt het boek gepresenteerd tijdens een gratis Landelijke conferentie Meidenwerk. Inschrijven voor deze bijeenkomst is nog mogelijk!

Lees verder

Gaat nieuwe generatie voor tsunami aan burn-outs zorgen?
02 okt 2018

Jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen, zullen nog veel vatbaarder zijn voor burn-outs. “Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af”, dit meldt de Morgen op basis van een studie van trendbureau Trendwolves. Eerder werd al bericht dat millennials (24- tot 38-jarigen) vaker last hebben van burn-out en depressie, maar Generatie Z (8- tot 23-jarigen) lijkt er zo mogelijk nog erger aan toe te zijn. Het is van belang dat deze jongeren leren om zelfzorg toe te passen en weer gaan genieten om een generatie ‘burning boomers’ te voorkomen. Maar hoe kunnen daar op in spelen? Nooit meer burn-out! geeft de antwoorden. 

Lees verder

Veel gemeenten weten zich nog onvoldoende raad met verwarde personen
01 okt 2018

Een op de drie gemeenten in Nederland heeft zijn zaken niet op orde bij de aanpak van verwarde personen. Dat meldt Trouw naar aanleiding van het eindrapport van het zogeheten 'Schakelteam verwarde personen' onder leiding van Onno Hoes. Verwarde mensen (een brede groep waaronder o.a. mensen met een psychose, ouderen, verslaafden, LVB'ers en getraumatiseerde mensen vallen) zorgen de laatste jaren voor steeds meer overlast. In een tijd waarin kwetsbare mensen (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is goede zorg noodzakelijk. Hoe pak je dit als gemeente aan?

Lees verder

Week van de Opvoeding 2018: Opvoeden is samenspel!
01 okt 2018

Vandaag begint de Week van de Opvoeding! Deze week (1-7 oktober 2018) staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het thema van dit jaar: Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen. Het is een samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente. Het boek School, ouders en wijk: samen opvoeden, dat vorige week is verschenen bij Uitgeverij SWP, sluit naadloos aan op het thema van de Week van de Opvoeding. Het boek is een concrete handreiking dat een antwoord geeft op de vraag hoe we kunnen komen tot een échte gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid.

Lees verder

Uitgeverij SWP verspreidt 12.000 KIDDO's
28 sep 2018

Van het afgelopen nummer van KIDDO zijn maar liefst 12.000 exemplaren verspreid. Naast de abonnees heeft iedere kinderopvangorganisatie in Nederland van Uitgeverij SWP een KIDDO ontvangen ter kennismaking. Hierbij was ook aandacht voor de opleiding tot Kinderopvangcoach en het aanbod van Kinderopvangschool. KIDDO is hét vakblad voor de branche kinderopvang en zou eigenlijk bij iedere professionele kinderopvangorganisatie op de mat moeten vallen. Werkzaam in de kinderopvang, maar nog geen abonnee? Sluit snel een abonnement af en ontvang bij het volgende nummer gratis de KIDDO Babyspecial! Het nummer is vanaf nu ook te reserveren als los nummer. Lees verder voor meer informatie.

Lees verder

Duizend scholen in Nederland ‘vreedzaam’
27 sep 2018

De OBS Digitalis in Almere is de duizendste 'Vreedzame School' in Nederland, dat meldt website De Vreedzame School in een persbericht. Een Vreedzame School houdt zich bezig met vragen als Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten goed op? Hoe kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan de gemeenschap waar we deel van uit maken? En staan we wel open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij? Kortom: wat betekent het om op te groeien in een democratie? Uitgeverij SWP biedt diverse boeken aan over een dergelijke burgerschapsvorming. Zo is vandaag het nieuwste boek verschenen: School, ouders en wijk: samen opvoeden.

Lees verder

26 sep 2018

​In september 2018 was Uitgeverij SWP aanwezig op de 50plusbeurs in Utrecht. Op onze stand hebben we veel leuke en bijzondere gesprekken gevoerd met bezoekers over 100 jaar en ouder worden! Dit ter ere van het verschijnen van het boek “100% leven: levenslessen van honderdplussers“. In dit boek worden meer dan twintig honderdplussers met liefde en respect geïnterviewd door Yvonne Witter en geportretteerd door Claudia Kamergorodski.

Lees verder

De behandeling van angst bij kinderen en jongeren
26 sep 2018

Op vrijdag 5 oktober organiseert de Bascule in samenwerking met Uitgeverij SWP een middagsymposium over de behandeling van angst bij kinderen en jongeren. Aanleiding voor dit symposium is de uitgave van de vertaling van het boek van Eli Lebowitz en Haim Omer: De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet.

Lees verder

Huiselijk geweld:  Lef om te bellen
23 sep 2018

Huiselijk geweld is vreselijk: vreselijk voor de (meestal vrouwelijke)  partner, dramatisch voor de kinderen. Het is van alle tijden, in alle milieus en te vaak komt het dichtbij. Zelfs van mensen van wie je het niet verwacht:  Michael Ketterer, die met Glennis Grace in de finale stond van America's Got Talent, is gearresteerd wegens het plegen van huiselijk geweld. De man haalde kinderen uit weeshuizen om ze in het eigen gezin te kunnen grootbrengen.  De meeste berichten halen de krant niet - goed dat de politie ons daarin soms deelgenoot laat zijn.

Lees verder

Zijn mannen en vrouwen vreemde wezens voor elkaar?
20 sep 2018

Mannen redeneren simpel en rechtlijnig, vrouwen halen bij elk onderwerp er van alles en nog wat bij. Mythe of mogelijkheid? Feit is dat er tussen de sexen flinke verschillen zijn, maar gelukkig nog meer overeenkomsten.  Leren ontdekken van die verschillen en het in communicatie kunnen hanteren is kennis die ieder voor zich wel zou willen hebben. 

Lees verder

Gratis informatieavonden voor gastouders (incl. boek!)
12 sep 2018

Gastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang voor een groot aantal kinderen in Nederland. Ook voor de gastouderopvang is het van belang een goede pedagogische kwaliteit te kunnen bieden aan deze kinderen. Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben daarom in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW De kwaliteitsmonitor Gastouderopvang ontwikkeld. Dit najaar vinden er vier informatieavonden over deze tool, die de kwaliteit van de (eigen) gastouderopvang in kaart brengt, plaats. Gastouders en medewerkers van gastouderbureau's zijn van harte welkom op deze gratis bijeenkomsten. Voor elke deelnemer is er een exemplaar van het boek beschikbaar.

 

Lees verder

Jennifer Pettersson is een bezorgde moeder
12 sep 2018

Ontzet en onthutst: dat was de ervaring van de van origine Zweedse moeder Jennifer Pettersson toen ze haar kind naar de basisschool in Nederland bracht: overvolle klassen, gestreste leerkrachten, prestatiedruk bij kinderen. Hoe anders ligt dat in Zweden? Ze besloot niet de zaken op hun beloop te laten en ging het gesprek aan: met de school, met de leerkachten. Ze deed onderzoek naar hoe het beter kan, sprak met deskundigen en starttte in februari een podcast onder de titel 'Opgejaagd'.  En niet veel later stelde ze een manifest op vanuit Ouders-voor-goed-onderwijs met de volgende eisen: 

 

Lees verder

Maarten Faas schrijft boek over looptraining
06 sep 2018

‘Heerlijk hardlopen’ is een nieuw boek van Maarten Faas over duurlooptraining. De Edese atletiektrainer overhandigde dit aan burgemeester René Verhulst na een looptraining.
Verhulst, zelf ook actief hardloper, ging mee met de training. Hij vindt ‘Heerlijk hardlopen’ een nuttig boek.

Lees verder

Dirk den Hollander koninklijk onderscheiden
04 sep 2018

Dirk den Hollander is op 31 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Elly Blanksma –van den Heuvel bij stichting Nei Skoen in Helmond.

 

Lees verder

Middagsymposium Zorg voor goede afstemming
30 aug 2018

Op donderdag 11 oktober organiseert Uitgeverij SWP het middagsymposium: Zorg voor goede afstemming | Optimale afstemming sociaal domein en ggz voor organisaties, teams en professionals van het sociaal domein en ggz.​ 

 

Lees verder

Moeder vol stoplichten
28 aug 2018

Honderden tasjes met informatie over MS in het gezin worden in deze periode uitgereikt in ziekenhuizen, recentelijk nog in het Bronovo ziekenhuis. De auteur, Fiona Sie, reist stad en land af om de tassen te verspreiden. In de tas zit uiteraard het boek Een moeder vol stoplichten.

Lees verder

28 aug 2018

Op donderdag 23 augustus 2018 is Marijke Steenbergen overleden. Marijke heeft als eerste bestuurder Movisie opgebouwd tot wat het nu is. Sinds 2016 bleek ze al ernstig ziek was, maar ze is zo goed en zo kwaad als het ging toch betrokken gebleven bij de Movisie-organisatie.

Lees verder

16 thema's LVB
16 aug 2018

Sociaal werkers in vrijwel alle domeinen: wijkwerk, schuldhulpverlening, reclassering, jongerenwerkers of jeugdzorgwerkers krijgen veelvuldig te maken met mensen die door hun psychische beperking meer problemen hebben met sociale omgang, taligheid, structuur geven aan hun leven. Dat zij daardoor meer in de problemen komen en problemen voor anderen veroorzaken is een opgave voor professionals (bron: Sozio).

 

Lees verder

Early bird: Lang leve het Jonge Kind
12 aug 2018

Op dinsdag 6 november 2018 vindt alweer de zevende editie van jaarcongres Leve het jonge kind plaats. Ook dit jaar heeft Logacom weer een inspirerend programma samengesteld. 

Lees verder

Shared Decision Making | Hoe denken professionals hierover?
08 aug 2018

De GGZ heeft veel aandacht voor Shared Decision Making, oftewel Samen Beslissen. Je vindt de term in elk beleidsstuk terug.

Lees verder

Survivaltips voor jongeren die uit huis zijn geplaatst
03 aug 2018

Hoe overleef je de zoveelste woongroep of het gezinshuis? In een boekje geven jongeren survivaltips. Blijf optimistisch, bijvoorbeeld: 'Als je lacht gaan je hersenen vanzelf geloven dat je gelukkig bent.'

Bron: Maaike Bezemer voor Trouw.nl, 2 augustus 2018.

Lees verder

Traditionele sportbonden lopen leeg
27 jul 2018

Grote, traditionele sportbonden als de voetbalbond KNVB, de tennisbond KNLTB en de Hippische Sportfederatie voor paardensport kampen met teruglopende ledenaantallen. Mensen zijn wél meer gaan sporten, maar laten clubs links liggen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over lidmaatschappen van sportbonden die het AD heeft opgevraagd bij NOC-NSF. Mensen wijken uit naar hardlopen, wandelen en fitnessen, dat flexibeler is in te plannen. Hoe kunnen sportverenigingen inspelen op de veranderende behoefte en met welke middelen kunnen zij toch leden binden?

Lees verder

Leefstijlgeneeskunde in het voetlicht
23 jul 2018

Veel chronische ziekten worden tegenwoordig veroorzaakt of verergerd door leefstijlfactoren; denk hierbij aan factoren als te weinig bewegen, overgewicht, slechte voeding, drank en drugs, te weinige slaap en te veel stress. Wanneer patiënten met leefstijlgeneeskunde nieuw gedrag wordt aangeleerd kunnen de klachten aanzienlijk worden verminderd. Dit meldde het FD onlangs. Hoe kunt u als gezondheidsprofessional uw cliënten begeleiden tijdens een positieve leefstijlverandering?

Lees verder

Vrouwen in deze tijd meer kans op depressie dan vroeger
22 jul 2018

Zwangere vrouwen van nu hebben 51% meer kans op depressie en angstgevoelens dan hun moeders, aldus een recente studie van de Universiteit van Bristol. 17% van de zwangere vrouwen begin jaren negentig vertoonden tekenen van depressie. Van 2012 tot 2016 werd de volgende generatie onderzocht en bleek het percentage te stijgen. De vrouwen die werden onderzocht waren telkens tussen de 19 en 24 jaar oud.

Lees verder

Onderzoek bewijst: WRITEjunior werkt!
21 jul 2018

Op 1 juli 2018 heeft onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar. Roos' artikel was gebaseerd op een onderzoek onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. 

Lees verder

Mensen met een beperking gaan aan de slag in de zorg!
20 jul 2018

Mensen met een beperking kunnen soelaas bieden als arbeidskracht in de zorg, meld de Telegraaf. Dat geldt ook voor mensen die extra begeleiding nodig hebben of personen die lange tijd niet konden werken. Ook zij kunnen aan de slag in de zorg, vinden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

Lees verder

Handvat voor meisjes met ADHD
19 jul 2018

Als er iemand een boek kan schrijven over meisjes met ADHD, dan is het wel Jacqueline van de Sande. Ze heeft het zelf en ook als moeder en hulpverlener is het voor haar dagelijkse kost. 'Druk en dromerig' is een feest van herkenning en een zelfhulpboekje voor meisjes met ADHD en hun omgeving. Op 12 juli overhandigde ze het eerste exemplaar aan burgemeester Peter de Baat en wethouder Wim Sinderdinck.

Foto: Susan Wiendels

Lees verder

Petra Schaftenaar in NOS Radio 1 Journaal
11 jul 2018

Woensdag 11 juli was Petra Schaftenaar (Inforsa) te horen in het NOS Radio 1 Journaal over relationele zorg. Petra verdedigt haar dissertatie op 12 juli a.s

Lees verder

10.000 boeken straatcultuur!
06 jul 2018

Van het boek 'Straatcultuur, effectieve aanpak van jeugdgroepen' zijn inmiddels met een 9e druk, 10.000 exemplaren verkocht!

Patrick Smelt is voormalig jongerenwerker en wijkagent. Met dit boek biedt hij praktische kennis voor jongerenwerkers, politieagenten en straatcoaches, maar ook voor vele andere professionals, docenten en studenten in de hulpverlening.

Lees verder

Meer aandacht voor kinderen van een ouder met MS
04 jul 2018

Een maand geleden meldde NOS dat Minister de Jonge naast de verplichte kindercheck geen extra maatregelen neemt om kinderen met zieke ouders extra te ondersteunen. Het gaat dan om kinderen van een langdurig zieke ouders of ouders die kampen met een verslaving of psychische aandoening. Fiona Sie, co-auteur van het boek Een Moeder vol Stoplichten, pleit wél voor extra ondersteuning voor kinderen met chronisch zieke ouders. Zij zet zich actief in voor kinderen van een ouder met MS door lezingen en workshops te geven en zij heeft een tasje ontwikkeld om de kinderen emotioneel te ondersteunen. Een bijzonder moment gisteren, toen auteur Fiona Sie de eerste 50 tasjes uitreikte aan een neuroloog van het MS centrum Alrijne Ziekenhuis in Leiden. Zorgverstrekker Zorg en Zekerheid heeft 400 tasjes gesponsord voor 8 verschillende MS centra door Noord en Zuid Holland. 

Lees verder

Afwegingskader van het onderwijs bij de meldcode kindermishandeling
03 jul 2018

Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft gisteren, maandag 2 juli, namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat meldt de vereniging PO-Raad, die zelf ook heeft bijgedragen aan het afwegingskader. Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en dat organisaties het onderwerp op de agenda houden.

Lees verder

Burgemeester Peter de Baat besteedt aandacht aan ADHD bij meisjes
02 jul 2018

Burgemeester van de gemeente Montferland Peter de Baat zal donderdag 12 juli een exemplaar aangereikt krijgen van het boek 'Druk en dromerig' op het gemeentehuis in Didam. ADHD wordt vaak gezien als een probleem van jongens; bij meisjes wordt ADHD veel minder vaak herkend en erkend. 'Druk en dromerig' heeft als doel om meer begrip te kweken voor meisjes met ADHD.

Lees verder

"Gehechtheid is een basisrecht"
26 jun 2018

In het artikel ‘Separation Is Never Ending: Attachment Is a Human Right’ in Psychology Today stellen de onderzoekers dat gehechtheid een mensenrecht is en het scheiden van ouders en kinderen niet kan. Plotselinge of langere scheiding tussen ouders en kinderen heeft grote invloed op het ontstaan van stoornissen. Dat zeggen 40 onderzoekers op basis van onderzoek van de afgelopen 75 jaar over hechting. Wat kun je als ouder of als hulpverlener doen om hechting te bevorderen?

Lees verder

Thuiszitters: als onderwijs op maat onthouden wordt
25 jun 2018

In EenVandaag afgelopen zaterdag onder andere het verhaal van Anna Kuijpers (17). Door gezondheidsklachten liepen Anna’s verzuimuren hoog op. Er is helaas geen diagnose voor haar ziekte en volgens haar moeder werkt de school niet mee om onderwijs op maat te bieden. Hierdoor blijft Anna twee keer zitten en moet ze van school. Haar moeder neemt contact op met een onderwijsjurist en dient een klacht in bij de Onderwijsinspectie. Anna’s verhaal illustreert één van vele redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe lastig deze problematiek ook lijkt: het is oplosbaar.

Lees verder

Geen roze wolk voor vrouwen met postnatale depressie
14 jun 2018

Jaarlijks zitten 23000 vrouwen in Nederland na hun bevalling niet op een roze wolk, maar op een gitzwarte. Veel van deze vrouwen vinden het moeilijk om over deze zogenaamde postnatale depressie te praten. Daar moet een einde aan komen, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Lees verder

Aandachtsfunctionaris: de spin in het web van kindermishandeling en huiselijk geweld
12 jun 2018

Een pedagogisch medewerker bij een kinderopvangorganisatie komt naar de aandachtsfunctionaris toe. Het is haar opgevallen dat er regelmatig wordt gescholden en negatief wordt gesproken tussen de ouders van een tweejarig meisje bij het ophalen. Een paar keer had de vrouw een blauw oog. Hun zoon (5 jaar) is er regelmatig bij als het dochtertje wordt opgehaald. Hij is erg druk en ongeconcentreerd. De dochter is stil, loopt nog niet en toont weinig interesse in de dingen om haar heen. Moeder vertelt dat ze het moeilijk heeft met de twee jongste kinderen. Ze vertelt ook dat haar oudste dochter (8 jaar) het goed doet op school en veel vrienden heeft. Verder is over de ouders is weinig bekend. 

Lees verder

Het ouderschap na een (vecht-)scheiding
11 jun 2018

“Soms is scheiden beter. Soms is scheiden niet beter. In ieder geval verandert het je leven.” Jongen, vijftien.

Waarom scheiden mensen? Meestal omdat een of beide partners van mening zijn dat beëindiging van het huwelijk een bevrijding zal betekenen, en dat zij en hun kinderen gelukkiger en in emotioneel opzicht gezonder zullen worden. Toch wordt het idee dat kinderen van gescheiden ouders net zo gelukkig opgroeien, zich evengoed aanpassen en met evenveel zelfvertrouwen en zelfontplooiing opgroeien als elk ander kind, tegenwoordig algemeen in twijfel getrokken. Het vertrouwen in jezelf en in je kind kan een knauw krijgen als je de vooroordelen, de beangstigende statistieken en de pessimistische voorspellingen van de onderzoeken naar echtscheiding leest.

Lees verder

Wat een baby nodig heeft...
10 jun 2018

Kinderopvangorganisaties zijn vanaf 2018 verplicht om zich te gaan focussen op het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Waar in opleidingen namelijk volop aandacht is voor de ontwikkeling van peuters, blijft de specifieke kennis op het gebied van deze meest kwetsbare groep, de baby’s, achter. 

Lees verder

LVB in meervoud
09 jun 2018

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

Lees verder

Verplicht lesgeven in 'burgerschap'
05 jun 2018

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in 'burgerschap'. Minister Slob heeft een nieuwe wet gemaakt waardoor de verplichting om kinderen de "basiswaarden van de democratische rechtsstaat" te leren minder vrijblijvend wordt, meldt de NOS. De nieuwe wet geldt voor alle scholen, dus ook voor het particulier onderwijs. De inspectie kan ingrijpen als de scholen onvoldoende burgerschapsonderwijs geven. Nu kan dat alleen als een school helemaal niets doet. Dr. Leo Pauw draagt met De vreedzame school bij aan de kennisopbouw over burgerschap op school en biedt een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.

Lees verder

Einstein zeilt nu ook in Rusland!
04 jun 2018

In 2005 kwam bij uitgeverij SWP het boek Einstein en de kunst van het zeilen, praktijkboek over leiderschap en communicatie’ uit. In ons land zijn inmiddels bijna 40.000 exemplaren over de toonbank gegaan.

Maar ook het buitenland heeft grote interesse voor een toegankelijk en praktisch boek voor leidinggevenden.

Lees verder

Toenemende druk op ouders op de agenda
01 jun 2018

Vandaag is het de Internationale dag van de Ouders. In aanloop naar deze dag organiseerde het NCJ samen met de BV Familie de Week van de Ouders (28 mei tot en met 1 juni). De week opende met de première van de documentaire ‘Ticket to the Tropics’, een documentaire over gezinnen anno nu. Ouders, grootouders en kinderen vertellen hoe het echt met hun BV Familie gaat. Dat het tijdens de ‘tropenjaren’ zwaar is voor jonge gezinnen lijkt algemeen bekend. Maar is dit wel zo onschuldig als het klinkt? 

Lees verder

Middagsymposium Autisme en eetproblemen
31 mei 2018

Op maandag 18 juni organiseert Uitgeverij SWP in samenwerking met de redactie van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme het middagsymposium: Autisme en eetproblemen voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers.

Lees verder

Nieuwe methodiek om 'Thuiszitten' in het onderwijs tegen te gaan
30 mei 2018

Vrijdag 1 juni aanstaande is de start van de Landelijke Actieweek Thuiszitters, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Het fenomeen ‘Thuiszitten’ is de afgelopen jaren steeds meer in het vizier van beleidsmakers en politici. Toch was een praktijkgerichte methode, gericht op deze grillige groep leerlingen, niet voorhanden. Met het boek Langdurig en verborgen verzuim, zojuist verschenen bij Uitgeverij SWP, komt hier nu verandering in.

Lees verder

Neurowetenschap en pubers: levert het wat op?
29 mei 2018

Allemaal hebben we wel een algemeen beeld van 'de'puber: Het ongeleide projectiel, het afzetten tegen gezag, grenzen overschrijden. Een dynamische periode waar de puber gaat ontdekken, zich los probeert te maken, op zijn gezicht valt en volop energie steekt in vrienden en relaties. Hoe ontwikkelen hun hersens ten opzichte van de periode van daarvoor en daarna? Wat betekent dat voor het leren op school, wereldvisie, diagnoses?

Martine Delfos geeft tijdens het pubercongres bijna anderhalf uur college: niet te missen voor bijvoorbeeld (jeugd)hulpverleners of leraren. 

Lees verder

Druk en dromerig; adhd bij meisjes op het landelijk LBRT congres
29 mei 2018

Deze week verschijnt bij uitgeverij SWP het nieuwste boek Druk en dromerig, adhd bij meisjes. Op vrijdag 1 juni tijdens het LBRT Congres zal het boek te verkrijgen zijn op de informatiemarkt bij de stand van SWP. 

Jacqueline van de Sande gebruikt biografische gebeurtenissen uit haar jeugd om te laten zien welke invloed (toen nog niet gediagnosticeerde) ADHD heeft gehad op haar leven. Haar doel is om meer inzicht en begrip te kweken voor meisjes met ADHD en te laten zien dat DE ADHD-ster niet bestaat. Ook het bespreekbaar maken van dit onderwerp was een belangrijke motivatie voor het schrijven van dit boek. Door middel van soms grappige en soms aandoenlijke anekdotes houdt zij het boek luchtig, maar toch ook leerzaam en aangrijpend. Elk hoofdstuk heeft een thema, dat als een rode draad door dat hoofdstuk loopt. In ieder hoofdstuk wordt op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie kort toegelicht en volgen aanbevelingen voor het omgaan met ADHD voor leerkrachten en ouders.

Lees verder

Passend onderwijs onder vuur
28 mei 2018

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd, waarbij regulier onderwijs zoals de basisschool, meer inclusief moest gaan werken om kinderen die voorheen in het speciaal onderwijs zaten, op te nemen in het dagelijkse schoolleven. Nu na amper 4 jaar wordt ook duidelijk dat er veel niet van een leien dakje gaat. 

"Er gaat zoveel verkeerd in het passend onderwijs", verwoordt D66-Kamerlid Van Meenen de onvrede in de Tweede Kamer. via de NOS.  "Kinderen raken in de knel, er zijn te veel thuiszitters, ouders staan buitenspel en het beschikbare geld komt niet op de juiste plek terecht." Is passend onderwijs nog wel een goed idee?

Lees verder

De pedagogische kwaliteit van gastouders
28 mei 2018

Gastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder

Middagsymposium Openheid over eigen kwetsbaarheid
23 mei 2018

Op 31 mei organiseert Uitgeverij SWP in samenwerking met de redactie van het tijdschrift Participatie en Herstel het middagsymposium: Openheid over eigen kwetsbaarheid voor psychologen, psychiaters, sociotherapeuten, en andere hulpverleners van GGZ tot in de wijk.

Lees verder

Autisme is nog (lang) niet opgelost
23 mei 2018

Onderbouwde cijfers over in welke mate in Nederland autisme of ASS een rol speelt zijn er niet. Bij kinderen wordt er van uitgegaan dat dit ergens tussen de 2 en 3% ligt, bij volwassenen onder de half procent. Daarmee houden we in Nederland hogere percentages aan dan in omringende landen. Hoe dan ook, het hebben van een vorm van ASS is een drama voor betrokkene en zijn of haar omgeving. 

Lees verder

Symposium 'De kracht van onderwijs'
22 mei 2018

Het onderwijs, leraren en schoolleiders, kent een enorme gedrevenheid. Op woensdag 13 juni organiseert Logacom voor deze leerkrachten en schoolleiders een exclusief symposium. Een dag vol inspiratie die handvatten, inspiratie en concrete casussen biedt om met nog meer enthousiasme, kennis van zaken en plezier het onderwijs vorm te geven.

Lees verder

Ruim 32000 geregistreerde scheidingen in 2017
21 mei 2018

Vorig jaar zijn er (weer)  32768 echtparen gescheiden volgens het CBS; hierbij optellen: een onbekend aantal die formeel niet getrouwd zijn.  Van de geregistreerden zijn er ruim 18.000 paren met kinderen.  En dat in het afgelopen jaar - en het jaar daarvoor en daarvoor... enzovoorts. Opgeteld is dat een enorme hoeveelheid leed en door de tijd heen is wel duidelijk dat er geen kind ongeschonden door een echtscheiding van zijn of haar ouders komt.

Lees verder

Burgers doen het zelf
18 mei 2018

Ad en Freya Pijnenborg, auteurs van het boek Burgers doen het zelf, overhandigden deze week het boek aan Minister Hugo de Jonge. Chapeau!

Lees verder

Forsvar = weerbaarheid
17 mei 2018

Logavak, het opleidingszusje van uitgeverij SWP, is een samenwerking aangegaan met Berendineke Steenbergen waarbij kennis en trainingen rondom weerbaarheid worden aangeboden. Het kennisportaal heet Forsvar.nl en de bijbehorende opleidingen en trainingen worden via de Forsvar.academy aangeboden.

Lees verder

Hanen Centre komt met spel-serie voor ouders van kinderen met autisme
16 mei 2018

Spel is onmisbaar in het leven van een kind, net als eten en slapen. Alles wat een kind moet leren - woordenschat, taalvaardigheid, sociale vaardigheden en zelfs hoe je probemen oplost - kan door spel geleerd worden. Maar leren spelen is niet voor alle kinderen gemakkelijk. Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en andere problemen in de sociale communicatie, is het moeilijk om te kijken naar en te imiteren wat andere mensen doen. Deze kinderen denken van nature niet flexibel en kunnen om die reden moeite hebben met bijvoorbeeld fantasiespel waarin ze een brandweerman zijn. De driedelige serie DANS helpt ouders van kinderen met ASS om toch de vele vaardigheden die voortkomen uit alledaagse spelervaringen mee te geven aan hun kinderen. De boekjes bieden praktische, gemakkelijk te volgen adviezen waarmee ouder en kind tegelijkertijd samen plezier kunnen maken!

Lees verder

15 mei 2018

Collega's in het het sociale domein zoals werkers in wijkteams, jeugdzorghulpverleners, sociale dienstverleners, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers zijn bijhoorlijk toegerust voor het werk waarin ze zijn opgeleid. Toch zullen zij in hun dagelijks werk bedoeld of onbedoeld veelvuldig in contact komen met juridische vraagstukken en dat blijkt dan geen appeltje-eitje. De wetgeving is uitgebreid en verandert ook nog eens regelmatig. 

Lees verder

De rebel of: de kritische professional
15 mei 2018

Op veel werkplekken zijn ze te vinden: rebellen. Mensen die ogenschijnlijk overal tegen zijn en dwars gaan liggen, zeker bij veranderingen in de organisatie. Is dat slecht en moeten deze criticasters zo snel mogelijk uit hun functie worden gezet? Of is er meer aan de hand en kan de organisatie hiermee zelfs voordeel behalen? Jos van der Horst schreef hierover het boek 'Rebel met een reden' en stelt  “…de kans is groot is dat jij het met jouw kritiek bij het rechte end hebt en de vinger legt op de pijnlijke plek die nog jarenlang zal zorgen voor pijnlijke bijwerkingen of zelfs het volledig mislukken van het ingezette verandertraject…”

Lees verder

14 mei 2018

Eind van deze maand gaat de nieuwe privacy-wetgeving in en SWP heeft daarom haar privacy-reglement aangepast. Het zal duidelijk zijn dat mailadressen en persoonsgegevens door SWP nooit aan derden zal worden verstrekt en communicatie-uitingen alleen worden gedaan als ze relevant zijn voor de ontvanger.

Lees verder

Bezoek de SWP-stand voor mooie aanbiedingen op de AIT studiedag 28 mei
14 mei 2018

Op 28 mei vindt in De Reehorst in Ede de AIT studiedag plaats. Uitgeverij SWP is die dag aanwezig met een stand.

Thema van de dag is: ZELFREGIE EN BEWUSTWORDING IN BEELD

De studiedag is gericht op enkele van de belangrijkste basisbegrippen van VHT en VIB; zelfregie en bewustwording door microanalyse van het contact. Dat vindt u ook terug in de inhoud van de verschillende workshops. Bij deze studiedag ligt (op verzoek van velen) het accent op de gehandicaptenzorg en de kwetsbare jonge moeders, waarbij het nauwkeurige ‘kleinkijken’ ten behoeve van de empowerment centraal staat. De thema’s zelfregie en bewustwording, maar ook autonomie en empowerment spelen natuurlijk ook in alle andere werkvelden een belangrijke rol. De AIT-studiedag is een dag VOOR VIB-ers en VHT-ers en een dag DOOR VIB-ers en VHT-ers.

Lees verder

De ontdekking van kwaliteit
14 mei 2018

In juni 2018, verschijnt een nieuw boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, organiseert de Stichting Presentie een masterclass waarbij u door het boek wordt geleid, de belangrijkste concepten krijgt toegelicht en de verbinding met uw eigen praktijk kunt maken. Andries Baart leidt u door de avond.

Lees verder

Ontschoolsing: 3e PIP-talk op 6 juni
14 mei 2018

Tijdens de derde PiP-talk op woensdag 6 juni 2018 in Bildung City staat het thema Ontschoolsing: een pleidooi tegen slecht onderwijs centraal, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Leven zonder school

Lees verder