Gratis verzending vanaf €20

Uitgeverij SWP

Uitgeverij SWP is een professionele, marktgedreven uitgeverij, die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De visie van SWP is opgebouwd uit de volgende elementen:


SWP werkt daarbij nauw samen met haar partners/zusterorganisaties en onderhoudt merken en labels:

Logacom congresontwikkeling en -organisatie voor congressen, seminars en middagsymposia.

Logavak Opleidingsgroep met haar labels Medling.nl, Forsvar.nl, Kinderopvangschool.nl, Zorgenwelzijn.academy, Delfosacademy.com, Communicatie.academy, Jeugdhulp.academy, Logopedie.academy, Gemeente.academy e.a.

Logamediair Dienstverlening & consultancy

Zesbee Internetdiensten, vormgeving en Edubase, software voor opleiders

Digitale kennisbanken zoals sociaaldigitaal.nl en pedagogiekdigitaal.nl als extensies van sozio.nl en pedagogiek.nu,.