Gratis verzending vanaf €20

Congres Jonge Veelplegers

18 december 2018 | NBC, Nieuwegein | Website

VEELPLEGERS AANPAKKEN

Geen adolescentenstrafrecht voor jonge veelplegers! En ook geen voorwaardelijke sanctie!
 Dit zijn een paar van de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van een studie vanuit de Universiteit Utrecht waarbij 81 jonge veelplegers 15 jaar zijn gevolgd. Jeugdcriminaliteit bestaat in overgrote meerderheid uit kwajongensstreken; experimenteergedrag van adolescenten, die één of hoogstens tweemaal met de politie in aanraking komen. Er bestaat echter ook altijd een klein aantal jeugdige delinquenten die steeds weer betrokken blijken bij overtredingen en misdrijven en soms binnen enkele dagen nadat ze zijn vrijgelaten alweer een delict hebben gepleegd. Vaak hebben zij een geringe intelligentie en worden alle mogelijke interventies op hun losgelaten, maar lijkt niets te helpen.

Meer informatie