Congres Dwang en Drang

29 november 2018 | De Reehorst, Ede | Website

We zijn 6 jaar verder! 2006 – 2012 waren de 6 subsidiejaren waarbij diverse projecten en initiatieven mogelijk werden gemaakt door subsidie van VWS om Dwang en Drang terug te dringen in de GGZ. Op 29 november 2012 vond het slotcongres plaats in het Beatrix Theater in Utrecht, georganiseerd door GGZ Nederland. Daarbij werd teruggekeken op die 6 jaar en werd de vraag gesteld: “Hoe nu verder?” Met veel belovende initiatieven en beleidsvoornemens zag de toekomst er rooskleurig uit! In de afgelopen zes jaar heeft het veld zich dan ook doorontwikkeld en zijn op instellingsniveau mooie resultaten bereikt. De kwaliteit van de zorg is hiermee omhoog gegaan! Tegelijk zien we ook nog uitdagingen.

Nu, zes jaar later, is het tijd om de balans opnieuw op te maken! En de centrale vragen zijn: “Waar staat, wat doet en wat wil het veld?”. Op 29 november, exact zes jaar later, organiseren wij een vervolgcongres. De doelgroep bestaat uit medewerkers uit de ggz die zich bezighouden met het terugdringen van Dwang en Drang in de breedste zin van het woord. Medewerkers van opname afdelingen, HIC, ouderen afdelingen, langdurige behandelsettingen, maar ook betrokken beleidsmakers en staffunctionarissen, kortom voor het hele ggz veld. Het congres gaat plaatsvinden in de Reehorst van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie