Middagsymposium Huiselijk geweld - Hulp aan kinderen én hun ouders

05 maart 2019 | Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht | Website

Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen; door:

  • te achterhalen wat er achter de voordeur gebeurt,
  • hun gedrag om te buigen naar goed ouderschap.


Centrale vraag: Hoe kun je als professional eerder de juiste signalen opmerken en adequaat helpen het geweld binnen het gezin samen te stoppen?

Meer informatie