AIT Studiedag

20 mei 2019 | De Reehorst, Ede | Website

Multidisciplinair kijken! Mooi dat er verschillen zijn.

Al voor de geboorte is de mens gevoelig voor interacties en communicatie met de ouders. Dit heeft invloed op de breinontwikkeling en geeft de architectuur aan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Interactie is de basis voor het contact en cruciaal voor de ontwikkeling van het kind tot aan de volwassenheid. Het contact met anderen blijft in feite cruciaal….een leven lang! Het belang van het alledaagse natuurlijke contact, de ontwikkeling van het kind en wat ouders van nature al aan talenten hebben om het fijn te hebben met hun kinderen was altijd al de basis van de methodieken. En dat is het nog steeds! VHT en VIB richt zich op het behoud en herstel van dat natuurlijke contact. 

Meer informatie