Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderen

11 september 2020 | Logacom online | Website

Impact en signaleren van trauma- en stressgerelateerde problemen
Juist in tijden van social distancing

In de digitale wereld van nu bestaat er voor kinderen en jongeren in toenemende mate kans om een grensoverschrijdende ervaring op te doen. In dit webinar zal de Rik Knipschild een overzicht geven van actuele wetenschappelijke kennis over de impact en gevolgen van (online) grensoverschrijdende gebeurtenissen bij kinderen en welke invloed dit op hun ontwikkeling kan hebben. Welke kind-, gezins-, en omgevingsfactoren werken beschermend in het verwerken van grensoverschrijdende gebeurtenissen? En welke factoren vormen een risico voor een gestagneerde verwerking? Hoe signaleer je een zorgelijke ontwikkeling en welke tools kun je inzetten ter ondersteuning? Op deze en enkele aansluitende thema’s zal spreker Rik Knipschild uitgebreid ingaan.

Dit webinar is er (ook) specifieke aandacht voor de beperkingen en mogelijkheden die er zijn op het reguliere hulpverleningsaanbod, als gevolg van social distancing.

Spreker: 

Rik Knipschild werkt als GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. De impact van (online) grensoverschrijdende en traumatische levensgebeurtenissen op de ontwikkeling van kinderen en het ontwikkelen en optimaliseren van behandelingen voor deze gevolgen is zijn aandachtsgebied.

 

Meer informatie