7e Congres (Psycho)Trauma

08 april 2021 | Online | Website

Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.

Kennisdeling

Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. 

Wilt u meer weten over dit congres, zoals bijvoorbeeld het programma en accreditatie die is aangevraagd? Ga dan naar www.traumacongres.nl voor meer informatie of om u direct aan te melden!

Meer informatie