Webinar Hoogbegaafde kinderen; Signaleren en begeleiden in zorg en onderwijs.

03 november 2021 | Logacom online | Website

Rondom hoogbegaafdheid, zijn veel misverstanden. Door deze misverstanden en onwetendheid, wordt hoogbegaafdheid vaak niet ‘ontdekt’ en (h)erkend. Bewust of onbewust blijft het een beetje ‘verborgen’ en juist dat kan desastreuze gevolgen hebben voor het kind in kwestie.

Dit webinar is bedoeld voor zorg- en onderwijsprofessionals die met kinderen werken. Professionals die dagelijks de kans hebben om kinderen tegen te komen die mogelijk hoogbegaafd zijn, dit kan overal zijn! Hoogbegaafdheid komt vaker voor dan men denkt en jouw rol kan essentieel zijn als je het kind als zodanig herkent. Wil jij je meer bewust zijn en deze kinderen beter begeleiden, dan nodigen wij je heel graag uit voor dit webinar.

Niet alle signalen zijn even voor de hand liggend. Bij één of meerdere van de volgende kenmerken kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid: om onverklaarbare redenen niet lekker in hun vel zitten, de lat hoog leggen, sterk rechtvaardigheidsgevoel, gevoelig zijn, niet naar school willen, lage toetsresultaten, een sterke wil, diep kunnen denken, somber en angstig zijn, kritisch zijn.

Het is belangrijk deze kenmerken als een signaal te zien, een herkenning. In dit webinar leer je toepassen wat je ziet en voelt vanuit jouw kennis, kunde en ervaring. De begeleidende oefeningen, werkbladen en hand-outs zijn daarin ondersteunend en bieden jou en je cliënt houvast en niet te vergeten: plezier. Eenmaal (h)erkend is het goed om hoogbegaafdheid met enige nuchterheid te benaderen. Het wordt soms tè ingewikkeld gemaakt en te zwart-wit bekeken. Wat is er eigenlijk zo hoog en begaafd als het gaat om hoogbegaafd? Wat betekent het eigenlijk? Durf jij iemand (of jezelf, jouw kind?) aan de hand van kenmerken als hoogbegaafd te erkennen? Wat er vaak misgaat en waarom het zo belangrijk is dat hier verandering en verbetering in komt, daar gaan we het samen over hebben. 

Samengevat: 
Met deelname aan dit webinar vul je jouw kennis en ervaring aan met praktische kennis en oefeningen die meteen zijn toe te passen in de praktijk. Communicatievormen voor het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens naar meer rust in hoofd en lijf. 

Meer informatie