Gratis verzending vanaf €20

Webinar Motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg

07 februari 2022 | Online | Website

Verandering aanbrengen in situaties van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg, zoals in ambulante hulp, pleegzorg, gezinshuizen of residentiële jeugdhulp, kan soms heel moeilijk zijn. Hulpverleners hebben in hun werk regelmatig te maken met ´weerstand´ bij deze jeugdigen (en hun ouders). De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening. Toch komen uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen.

In dit webinar gegeven door Annemiek Harder wordt aan de hand van de meeste recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders kunnen vergroten.

Meer informatie