Gratis verzending vanaf €20

Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

18 maart 2022 | Online | Website

Iedereen die met ouders werkt, intensief of zijdelings herkent de vraag: Hoe geef ik ouders advies over de aanpak van hun kind waar ze echt wat mee gaan doen? Advies dat aansluit bij hun vraag en mogelijkheden én bij hun kind? Dit webinar geeft je hiervoor hele praktische handvatten.

Zo’n advies geven lukt door niet het kind maar de ouder centraal te stellen. Ook al zie jij als professional, vanuit jouw afstand helder wat het kind nodig heeft: de uitdaging is om dat los te laten. De eerste stap is de ouder echt te willen begrijpen: wat maakt dat het niet lukt aan te sluiten bij het kind? In de regel is het niet onwetendheid over opvoeden en opgroeien, maar iets in de ouder zelf wat zijn of haar zicht op het kind in de weg zit. Vanuit deze oudergerichte basishouding bouw je samen aan een praktisch, gelijkwaardig en plezierig advies.

In dit webinar, gegeven door Meta Kuipers, wordt oudergericht samenwerken heel concreet gemaakt. Het eerste uur worden de uitgangspunten en de belangrijkste ingrediënten van oudergericht samenwerken geïntroduceerd en geïllustreerd door een casus uit de praktijk. In het tweede uur oefenen de deelnemers met een van de centrale instrumenten die ouders helpt hun kind weer te begrijpen, de sleutel in pedagogisch advies.

Meer informatie