Gratis verzending vanaf €20

Cursus Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt 1/6

24 maart 2022 | Logavak Utrecht | Website

Een jongen van 17 jaar biecht op dat hij seksuele gevoelens heeft voor zijn zevenjarige buurmeisje. Wat zeg je? Wat doe je met die informatie? Een moeder claimt dat haar ex-partner hun driejarige zoon met een stok geslagen heeft. Ondanks sterke aanwijzingen dat er iets mis is, ontkent de vader. Hoe hou je je relatie met beide ouders werkbaar?
Hoe kun je tegelijk bijdragen aan de veiligheid van moeder en kind? 
Een broer misbruikt zijn zusje. Het komt aan het licht. Collega’s wijzen de ouders aan als medeschuldig.
Het heeft immers onder hun dak plaatsgevonden. Maar jij kent de ouders, en de beide kinderen en ziet het daardoor anders. Wat zeg je tegen je collega’s? Wat doe je met hun feedback?  
En in het algemeen: Hoe kun je oplossings- en gezinsgericht blijven werken als de leden van een gezin elkaar of zichzelf beschadigen?
 
In deze cursus behandelen we situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind. We bespreken de dilemma’s die de confrontatie met mishandeling en misbruik oproepen. We nemen de methodische handelingsmogelijkheden door. We koppelen onze praktijkervaringen aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de werkzaamheid van hulp en behandeling aan jeugd en gezinnen rond veiligheid. Het zal daarbij veel gaan over ‘engageren’, het in stand houden van een samenwerkingsverband met alle betrokkenen en ‘positioneren’, begrenzen en ingrijpen als de veiligheid niet gewaarborgd is.
 
De training wordt in belangrijke mate vormgegeven in de vorm van geleide intervisie/supervisie waarbij cursisten de gelegenheid krijgen eigen leervragen en casuïstiek in te brengen en elkaar te bevragen en feedback te geven. We besteden ook aandacht aan de gevoelens en emoties die bij ons opkomen als we geconfronteerd worden met mishandeling of seksueel misbruik van kinderen. Hoe kanaliseer je die gevoelens? Kun je ze ook benutten? We gaan oefenen met het ‘engageren’ en ‘positioneren’ in het contact met de ouders en kinderen. En de (oplossingsgerichte) technieken die daarbij nuttig zijn. De oefeningen worden toegepast op de praktijksituaties die in de bijeenkomsten aan de orde komen.
 
Het programma Signs of Safety en het boek ‘Het gezin centraal’ vormen de methodische ondergrond van deze cursus.

Meer informatie