Gratis verzending vanaf €20

Leergang Expertise in ouderschap - dag 1

16 januari 2023 | Logavak Amsterdam | Website

Leergang Expertise in Ouderschap
Beroepskrachten die werkzaam zijn in het onderwijs, Welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg zijn doorgaans vol passie betrokken bij kinderen en hun ouders. Met hart en ziel zetten zij zich in om passende zorg te bieden die aansluit bij de hulpvraag, het niveau en de context van een cliënt. Daarvoor is het nodig om goed af te stemmen met ouders. Een prettige communicatie met ouders draagt bij aan een goede samenwerking èn heeft invloed op je werkplezier. Soms verlopen oudercontacten echter moeizaam. Bijvoorbeeld wanneer zij zich onsympathiek, eisend of juist onbenaderbaar gedragen, of wanneer je getuige bent van opvoedgedrag dat niet aansluit, of zelfs beschadigend zou kunnen zijn voor het kind. Dat roept zorg en weerstand op en is een recept om de verbinding te verliezen. Het leidt bij professionals vaak tot frustratie en machteloosheid en het doet iets met je vitaliteit. Zeker omdat je vaak afhankelijk bent van de toestemming en inzet van ouders.
 
Het is belangrijk en helpend om zicht te hebben op de hardnekkige, zeer menselijke dynamieken die kunnen spelen in de communicatie met ouders rondom een kind. Worden we ergens door geraakt, dan schieten we al snel in, zoals we dat noemen: de (tegen)overdracht, wat alleen maar olie op het vuur is. Hoe stap je daar uit? Hoe kun je steeds opnieuw de verbinding (her)vinden en bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie?
 
Tijdens deze driedaagse training zoomen we in op de complexiteit van het werken met ouders en krijg je inzicht en handvatten om in je staande te houden in lastige casuïstiek. 
 
Deze leergang is opgebouwd uit drie modules:

Iedere module duurt één dag. 

Meer informatie