Gratis verzending vanaf €20

Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - dag 1

26 mei 2023 | Logavak Utrecht | Website

Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is! Als aandachtsfunctionaris houdt u huiselijk geweld op de agenda. 

Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Een verantwoordelijke taak, die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden. Tijdens de training leert u om binnen uw instelling het aanspreekpunt te zijn en hoe u de processen rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt begeleiden. Als medewerkers vermoedens van mishandeling hebben houden ze met u ruggespraak. Na de training kunt u de medewerkers coachen en overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk welke actie nodig is. Verder raakt u goed op de hoogte van de meldcode, waardoor u handelingsverlegenheid binnen uw organisatie op kan heffen. 

Eveneens kan de aandachtsfunctionaris in preventief kader heel veel doen. Door een actieve houding aan te nemen binnen uw organisatie, prikkelt en stimuleert u medewerkers signalen en gedrag waar vragen over zijn snel bespreekbaar te maken. 
Binnen grotere organisaties is er vaak sprake van een indirecte Aandachtsfunctionaris (op beleidsniveau) en een directe Aandachtsfunctionaris (aanspreekbaar voor medewerkers, één persoon uit het middenkader) Na het volgen van deze training kunt u beide taken uitvoeren. Uw positie binnen de organisatie bepaalt welke.

Naast de technische kant van de meldcode en het afwegingskader; wordt er aandacht besteed aan signaleren & signalen.
Hoe verhoudt u zich tot dit onderwerp? En wat maakt dat u deze taak wilt vervullen? De rol van ouders en gesprekken met ouders. Vast opgenomen in de training is een adviesgesprek met Veilig Thuis in de regio waar de training plaatsvindt, waardoor u zelf ervaart hoe Veilig Thuis omgaat met uw vragen, twijfels en zorgen!
In de training komen de volgende thema’s extra aan de orde:

•          pesten in relatie tot kindermishandeling
•          (vecht)scheiding als risico factor en/ of als oorzaak
•          kinderverwaarlozing
•          corona in relatie tot kinderverwaarlozing en partner geweld
•          het is mogelijk om zelf thema’s in te brengen
•          eigen meldcode meenemen 

Deze training is interactief, intensief en informatief. Ik geef de training 14 jaar met veel enthousiasme en plezier. Tijdens de training leert u omgaan met de dynamiek van huiselijk geweld in al zijn vormen. Essentieel is de emotionele veiligheid binnen de groep. Hier besteed ik zorgvuldig aandacht aan zodat u dat ook binnen uw organisatie kunt realiseren. 

Als u aan de training deelneemt is het wenselijk dat u al eerder een training of bijeenkomst over kindermishandeling heeft gevolgd. 

Meer informatie