Gratis verzending vanaf €20

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld: Schokdempers

21 november 2024 | ReeHorst, Ede | Website

Schokdempers....
Onmisbaar in de samenleving!

In de gemeenschap rond een gezin zijn - naast het sociaal netwerk - school, kinderdagverblijf, professionals in de wijk (welzijn, wijkagent, wijkteam, huisarts) de altijd aanwezige schokdempers. Geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik in gezinnen kunnen zij helpen voorkomen, signaleren en de schade die wordt toegebracht helpen beperken. Ook bij gezinnen waar het alsmaar onveilig blijft, kunnen deze schokdempers het verschil maken.

Maar hoe kan je dat doen en tegelijkertijd als organisatie en uitvoerend professional recht doen aan je eigen rol en taakopvatting? 

De werelden van het sociale domein, school, zorg, Veilig Thuis en jeugdbescherming blijven grotendeels gescheiden, staan ieder voor zich onder grote druk en groeien daarom soms zelfs nog meer uit elkaar. Hoe kunnen we toch een brug slaan? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden in het land? Hoe kunnen we in gesprek blijven en kleine en steeds grotere successen boeken? Deze dilemma’s staan centraal op het 11e Jaarcongres Huiselijk Geweld.

Wat zijn signalen dat het onveilig is voor één of meer gezinsleden, ook al is er soms al veel hulp? Welke signalen zie je makkelijk over het hoofd. Wat zijn signalen van kinderen en ouders. Hoe spreek je met het kind of de jongere, hoe spreek je met ouders en wat zijn valkuilen in het contact. En wat kun je dan doen?

Hoe kan je bijdragen aan herstel van het kind, de jongere en de ouder als het ergste voorbij is? Welke rol kan traumasensitieve zorg en onderwijs hierin bieden?

Wat heb je elkaar te bieden en waar loop je dan in de samenwerking als school, zorg en sociaal domein tegenaan? Hoe maak je elkaar je dilemma’s duidelijk en om welke dilemma’s gaat het vooral. En hoe kom je dan een stap verder?

Dit congres wil deze vragen graag scherp krijgen en bijdragen samen een stap verder te komen, dus kom!

Er zijn plenaire presentaties voor het grote verhaal en deelsessies over goede praktijken in het land met veel ruimte voor interactie.

Er zijn sessies voor professionals in de praktijk en sessies voor bestuurders, directeuren, management en beleidsambtenaren om uit te wisselen over de vraag hoe samenwerking in de praktijk te ondersteunen.

Meer informatie