Gratis verzending vanaf €20

Middagsymposium Werken in gedwongen kader

30 mei 2024 | Bildung.City, Amsterdam | Website

Forensisch sociale professionals werken met mensen die vanwege hun delictgedrag in aanraking komen met Justitie. Gedrag dat onwenselijk en ingrijpend is voor de samenleving, de samenleving begrenst dat dan ook met een Justitiële ingreep. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Lang niet altijd staan ze op voorhand open voor hulp. Professionals die met deze cliënten werken kunnen te maken krijgen met agressie, intimidatie of vijandigheid. Achter dit gedrag van cliënten gaat vaak complexe problematiek schuil.

De kennis over effectief begeleiden in een gedwongen kader is de laatste jaren gegroeid. Steeds beter weten we hoe we mensen kunnen ondersteunen bij de afbouw van delictgedrag, hoe een effectieve werkalliantie opgebouwd kan worden, hoe we gedrag kunnen duiden en risico’s inschatten. En hoe we daarin samen kunnen werken met de cliënt en diens netwerk, andere professionals en eventueel vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Dit middagsymposium praat u bij over de belangrijkste inzichten. Vervolgens gaan we deze middag specifiek in op veerkracht van cliënten en professionals. Immers, omgaan met complex gedrag of agressie kan ook voor professionals ingrijpend zijn. Voldoende oog daarvoor vanuit de organisatie, de professionals en in een team is essentieel om dit werk goed te kunnen blijven doen. En om professionals te behouden voor dit belangrijke vakgebied.

Ook is er aandacht voor trauma-informed care: veel cliënten in het forensische domein hebben in hun leven een traumatische gebeurtenis meegemaakt. Lang niet altijd wordt dit onderkend maar het kan wel van invloed zijn op hun (ongewenste) gedrag en maken dat geboden hulp of zorg niet aan slaat. Oog voor trauma kan de veerkracht van deze cliënten versterken en maken dat ze ook op andere fronten kunnen werken aan herstel.

Laat u informeren over actuele inzichten over het werken in gedwongen kader, en ga daarover met andere deelnemers en met de sprekers in gesprek.

Meer informatie