Bas Levering


Dr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine. Tot 2012 werkte hij als wijsgerig en historisch pedagoog aan de Universiteit Utrecht en als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen. Van 2009 tot 2011 was Levering een gastprofessor Pedagogiek verbonden aan de Universiteit Gent.Kijk voor een compleet overzicht van zijn boeken hier.

Publicaties

Bestaat dyslexie? (2020)

En is het een relevante vraag?

Met terugwerkende kracht (2017)

Een waaier van pedagogische ervaringen

Boos! (2016)

Over agressie, opvoeding en ontwikkeling M.m.v. Madelon Pieper

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)

Een moderne antropologie van de opvoeding

In het belang van het kind (2007)

gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Dolgedraaid (2006)

Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

Dat komt vanzelf wel goed (2004)

en 21 andere opvoedingsclichés (met illustraties van Cees Heuvel)

Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek (2004)

- Oratie uitgesproken op 1 oktober 2004, Fontys Hogeschool Pedagogiek Als hoofdstuk 2 opgenomen in 'Praktische pedagogiek als theoretisch probleem' (2010)

Een kinderhand is gauw gevuld

en 51 andere opvoedingsclichés Met illustraties door Cees Heuvel

In de schoolbanken

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs
Bas Levering