Gratis verzending vanaf €20

Dr. Bas Levering


Bas Levering (1947) was tot en met mei 2023  hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine, Van 1975 tot 2012 was hij als wijsgerig en historisch pedagoog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkte hij van 2004 tot 2012 als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg. In 1988 promoveerde hij op Waarden in opvoeding en opvoedingswetenschap.Pleidooi voor een uitdagende pedagogiek.

Hij publiceerde een groot aantal boeken en artikelen. Childhood’s Secrets. Intimacy, Privacy and the ‘Self’ Reconsidered (New York, 1996), dat hij samen met de Canadese pedagoog prof. Max van Manen schreef, is in acht talen verschenen. Samen met zijn Leuvense collega prof. Paul Smeyers publiceerde hij twee invloedrijke bundels over interpretatieve onderzoeksmethoden (1999) en grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek (2001). In 2004 schreef hij op verzoek van de WRR een voorstudie over waarden en normen in de opvoeding. Samen met zijn Fontys-collega prof. Jan Steyaert publiceerde hij over kwaliteitsbeoordeling van lectoren (2011). In 2011 rondde hij ook zijn onderzoek naar de kenmerken van de effectieve professional af.

In 2010 bundelde Levering zijn methodologische studies onder de titel Praktische Pedagogiek als theoretisch probleem. Samen met prof. Willem Koops en prof Micha de Winter redigeerde hij een zevental bundels over maatschappelijk relevante wetenschappelijke onderwerpen.

Levering treedt vaak op als dagvoorzitter op congressen. In samenwerking met Prof Sieneke Goorhuis-Brouwer nam hij in 2005 het initiatief voor het jaarlijkse congres ‘Leve het jonge kind!’.

Levering gaf onderwijs aan universiteiten in België (Leuven en Gent), Canada, Italië, Noorwegen, Rusland, Slovenië en Suriname. Voor de periode (2009-2013) was hij benoemd External Examiner van het Bachelor Programma ‘Human Development van Dublin City University. Van 2002 tot 2012 was hij European Editor van het International Journal of Qualitative Methods.

Levering is een veel gevraagd deskundige in de media. Voor zijn praktische pedagogische publicaties en zijn optreden in de media ontving hij in 2003 de Wilhelminaprijs. Hij levert regelmatig bijdragen voor Blog Pedagogiek en maakt deel uit van het panel opvoeddeskundigen van NRC-Handelsblad.  

Publicaties

Bestaat dyslexie? (2020)

En is het een relevante vraag?

Boos! (2016)

Over agressie, opvoeding en ontwikkeling M.m.v. Madelon Pieper

Een kinderhand is gauw gevuld (2012)

en 51 andere opvoedingsclichés Met illustraties door Cees Heuvel

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)

Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)

Een moderne antropologie van de opvoeding

Het kind als spiegel van de beschaving (2007)

Een moderne antropologie van het kind

In het belang van het kind (2007)

gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Dolgedraaid (2006)

Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

Dat komt vanzelf wel goed (2004)

en 21 andere opvoedingsclichés (met illustraties van Cees Heuvel)

Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek (2004)

- Oratie uitgesproken op 1 oktober 2004, Fontys Hogeschool Pedagogiek Als hoofdstuk 2 opgenomen in 'Praktische pedagogiek als theoretisch probleem' (2010)
Dr. Bas Levering