Elly Singer


Elly Singer (1948) is projectleider.

Ze studeerde pedagogiek en ontwikkelingspsychologie en is als Universitair Docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Ze doet al 30 jaar onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, het gezin en in het onderwijs.

Belangrijke thema's in haar studies zijn:

  • geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en het ontstaan van een pedagogiek voor jonge kinderen (dissertatie);
  • ervaringen van ouders met opvang van jonge kinderen;
  • sociale leven van jonge kinderen in groepen; samenspel, botsingen, humor, moreel leren;
  • innerlijke logica van schoolkinderen; interviewmethodiek om samen met kinderen te reconstrueren hoe ze omgaan met problemen;
  • kindermishandeling; hoe (pleeg)kinderen leren overleven.


Elly Singer doet al 40 jaar onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de
kinderopvang, het gezin en in het onderwijs in een veranderende culturele context.

Elly Singer was en is actief vele commissies en redacties van tijdschriften op het gebied van opvoeding van
kinderen. Ze was medeauteur van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en het Pedagogisch kader Diversiteit kindercentra 0- 13 jaar. Ze is internationaal bekend vanwege haar vernieuwende onderzoek naar spelen, leren en vriendschap bij jonge kinderen in kindercentra.

Haar onderzoek is ondergebracht in de onderzoeksschool ISED. Haar vernieuwende werk op het gebied van pedagogiek ontwikkeling wordt internationaal gewaardeerd. Dit blijkt uit Engelse vertalingen van haar boeken, artikelen in erkende wetenschappelijke tijdschriften en uitnodigingen als keynote speaker op internationale congressen. In Nederland publiceerde ze regelmatig in Tijdschrift voor Kinderopvang en Kiddo. Recent verscheen Kijken, kijken, kijken. Samenspelen, botsen en verzoenen, wat zij samen schreef met Dorian de Haan, Anke van Keulen en Nienke Bekkema.

Publicaties

Speels, liefdevol en vakkundig (2017)

Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen

The social lives of young children (2007)

Play, conflict and moral learning in day-care groups
Elly Singer