Gratis verzending vanaf €20

Elly Singer


Elly Singer (1948-7 september 2023)  was pedagoog (Universiteit van Amsterdam) en ontwikkelingspsycholoog (Universiteit Utrecht). Ze promoveerde op de geschiedenis van de opvoeding en het wetenschappelijk onderzoek naar jonge kinderen in gezin, kindercentrum en kleuterschool vanaf de 18e eeuw (Child care and the psychology of development) .

Ze deed vernieuwend onderzoek naar het sociale leven van jonge kinderen in kindercentra, en naar de innerlijke logica van schoolkinderen bij conflicten met leeftijdgenoten en hun (pleeg)ouders. In haar onderzoek koos ze voor het perspectief van de kinderen. Van daaruit onderzocht ze het perspectief van de opvoeders. Dit resulteerde in nieuwe theoretische inzichten, waarvoor ze internationaal erkenning verwierf. Samen met Dorian de Haan schreef ze onder meer The social lives of young children. Ze participeerde in het bestuur van internationale organisaties, waaronder European Early Childhood Education Research Association. Ze werkte ook intensief samen met praktijkpedagogen in ons land, hetgeen resulteerde in het Pedagogisch Kader Kinderopvang 0-4 jaar en Samen Verschillend. Pedagogisch Kader Diversiteit in kindercentra 0-13 jaar.

Publicaties

Speels, liefdevol en vakkundig (2021)

Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen

The social lives of young children (2007)

Play, conflict and moral learning in day-care groups
Elly Singer