Gratis verzending vanaf €20

Ad Pijnenborg


Ad Pijnenborg heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker. In verband met zijn baan als hoofd maatschappelijk werk ging Ad met zijn gezin in 1975 in Hoogeloon wonen. De laatste jaren tot aan zijn pensioen had hij de leiding over een verzorgings- en verpleeghuis in Geldrop. Vanuit zijn betrokkenheid bij de gemeenschap van Hoogeloon was hij bestuurslid van regionale welzijnsinstellingen en van het schoolbestuur en de dorpsraad in Hoogeloon.

Op persoonlijke titel was hij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van Zorgcoöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Door de ontwikkelingen in Hoogeloon en de noodzaak van transitie van de zorgverlening in Nederland kreeg de zorgcoöperatie veel aandacht. Landelijke aandacht betekende ook bevestiging en erkenning voor de coöperatieve vorm van ondernemen en vooral voor de betrokkenheid van burgers. Deze ontwikkelingen werden gezien als kansen voor de participatie van burgers in de zorgverlening van de toekomst.

Vanaf 2013 werd het met de bouw van de Villa in het centrum van Hoogeloon mogelijk dat zelfs ouderen met dementie in het dorp konden blijven wonen. Uitdragen van de ontstaansgeschiedenis en de positieve ontwikkelingen van de zorgverlening in Hoogeloon leidt tot meer burgerinitiatieven in Nederland, maar ook tot versterking van de zorgcoöperatie Hoogeloon. Het is een belangrijke drijfveer voor Ad, om als ambassadeur van de zorgcoöperatie, ouderen te inspireren meer eigen verantwoordelijkheid voor de zorg te nemen. En overheden en zorgaanbieders te inspireren de zorg zo te organiseren dat deze meer aan kan sluiten bij de vraag van de klant. 

Publicaties

Burgers doen het zelf! (2018)

De Zorgcoöperatie Hoogeloon