Gratis verzending vanaf €20

Freya Pijnenborg


Freya Pijnenborg heeft een achtergrond als oefentherapeut en gezondheidswetenschapper met als aandachtsgebied gedragsverandering. Vanaf 1995 werkte Freya in een paramedisch centrum samen met een fysiotherapeut. Samenwerken was in die tijd heel bijzonder. Nu heeft ieder dorp en wijk een gezondheidscentrum. Na haar studie gezondheidswetenschappen in 1999 raakt ze telkens betrokken bij innovatieve projecten. In eerste instantie rondom het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals. Met een huisarts raakte zij in gesprek over de toekomst van de zorg en het werd haar duidelijk dat zorgverleners te veel praten over hun patiënt in plaats van met hun patiënt.

Al snel dienden zich projecten aan waarbij patiëntgericht werken het thema was. Daarna kwam een project met als thema het werven van vrijwilligers. Freya raakte onder de indruk hoeveel vrijwilligerswerk betekent voor de individuele persoon en hoe belangrijk het is dat dit gewaardeerd wordt. Freya is mede-initiatiefnemer van een burgerinitiatief dat de sociale cohesie versterkt door het werk dat vrijwilligers doen voor de gemeenschap te waarderen met hulp van lokale ondernemers.

Met haar achtergrond als gedragswetenschapper heeft Freya geprobeerd het proces van de zorgcoöperatie te veralgemeniseren, zodat het boek 'Burgers doen het zelf!' interessant is geworden voor iedereen die iets wil bereiken binnen de eigen gemeenschap.

Publicaties

Burgers doen het zelf! (2018)

De Zorgcoöperatie Hoogeloon